Lavere meningsmålinger og et parløb mellem S og DF presser Venstre før kommunalvalget i november.

Alle marginaler faldt ud til vores fordel, sidst der var kommunalvalg.

Med den linje har Venstres ledelse gennem et stykke tid forsøgt at forberede såvel partiets bagland som offentligheden i al almindelighed på, at det kommende kommunalvalg i november måske ikke ender med fremgang for partiet.

For ved sidste valg blev Venstre det klart største borgmesterparti. 48 borgmesterkæder sikrede Lars Løkke Rasmussens tropper sig. Og det skyldtes i vid udstrækning en heldig hånd i de konstitueringer, der efter valget afgør, hvem der bliver borgmester.

FAKTA: Det viser en rundspørge

Venstre holder landsmøde i weekenden.På landsmødet diskuterer partiledelsen den politiske linje med deres bagland.I forbindelse med landsmøder forsøger medierne ofte at få kontakt til partiernes bagland for at spørge til deres holdning til aktuelle emner.Det kan ske ved at udsende en rundspørge. Her kan du læse mere om, hvad man kan læse - og ikke læse - ud af en rundspørge:* En rundspørge består typisk af omkring fem spørgsmål, som bliver sendt via mail til personer, der er valgt til en post i partiet.* Det kan eksempelvis være lokalformænd, kommunalpolitikere og partiets politikerne i regionsrådene. Ritzau forsøger at nå ud til alle de nævnte grupper for at få så mange besvarelser som muligt.* Antallet af besvarelser varierer dog. Typisk er det kun omkring en tredjedel af de adspurgte, som svarer.* En rundspørge giver derfor ikke et dækkende billede af baglandets holdninger. Men den kan ses som en strømpil.* Ud over antallet af besvarelser er der også en anden kilde til usikkerhed: De personer, som svarer, er ikke repræsentativt udvalgt.* Det er i modsætning til en almindelig meningsmåling, hvor man udvælger personer efter alder, køn, bopæl og indtægt for at få et dækkende billede.* Medierne spørger typisk til de emner, der er til debat i partiet, fordi pres fra baglandet kan føre til, at partiet ændrer mening. Og det kan betyde, at der pludseligt er flertal for emnet i Folketinget.* Omvendt giver det ikke mening for medierne at spørge til de emner, hvor der er bred enighed mellem partitop og bagland, fordi emnet sjældent flytter sig på et landsmøde.* En fejlkilde kan derfor være, at det i overvejende grad er personer, som er kritiske over for partitoppens linje, som vælger at lufte deres utilfredshed.* Omvendt kan det også overvejende være de personer, som er positive over for partitoppens linje, der giver deres holdning til kende.* Der har været flere eksempler på, at nogle partiers hovedkontorer går ind og opfordrer medlemmerne til at undlade at svare, så politisk uenighed ikke udstilles. Eller direkte opfordrer de adspurgte til at svare på en bestemt måde.* Nogle adspurgte vil også selv afvise at svare. Det kan eksempelvis være, fordi de mener, at medierne udelukkende er ude på at skabe ballade forud for et landsmøde.* Medierne bruger typisk rundspørger som en vej til at lodde stemningen i partiet og derefter spørge partitoppen til, om der er et holdningsskift på vej.Kilder: Ritzau

Men selv om Venstre faktisk er dykket i de landspolitiske meningsmålinger siden 2013, hvilket erfaringsmæssigt har en vis afsmittende virkning på de kommunale resultater, er mange lokale Venstre-politikere optimister.

En af dem er Anders Buhl-Christensen, der sidder i kommunalbestyrelsen i Randers.

- Jeg tror, at vi får et bedre valg, end vi kunne frygte. Sidst frygtede vi, at alle historierne om Lars Løkke Rasmussen kunne skade os, men det gik jo alligevel, siger han.

- Og jeg synes faktisk, at vi har en statsminister, der har klaret sig ret godt. Og det kan måske hjælpe en lille smule i den rigtige retning.

I weekenden samles Venstre-folk fra hele landet til landsmøde i Vejle. Her er det kommende kommunalvalg det absolutte hovedtema.

Derfor har Ritzau forud for landsmødet sendt et spørgeskema rundt til 870 kommuneforeningsformænd, kommunalbestyrelsesmedlemmer og regionsrådsmedlemmer.

260 af dem har svaret. Og selv om undersøgelsen ikke er repræsentativ, giver den et fingerpeg om, hvad Venstre-baglandet tænker. Af de 260, der har svaret, forventer de 135, at Venstre kan få lige så mange borgmesterposter denne gang som ved valget i 2013.

Det er, til trods for at det ikke kun er den landspolitiske modvind, der taler imod et godt valg for Venstre.

Fra partitoppen i såvel Socialdemokratiet som Dansk Folkeparti er der udgået klare signaler om, at det kan være en fordel for de to partier at gå sammen lokalt.

Det vil kunne koste Venstre borgmesterposter, da DF ofte har peget på en venstremand.

- Jeg tror, der bliver flere steder, hvor DF'ere går ind og støtter en S-borgmester. Fordi de måske tror, de kan få mere af deres værdipolitik igennem, siger Dan Riise, kommunalbestyrelsesmedlem fra Hillerød.