24 hektar landbrugsjord på Sydlangeland bliver fremover Naturstyrelsens ejendom og skal sikre sjældne naturtyper som rigkær og hvas avneknippemose samt bedre yngleforhold for rørdrum og rørhøg.

Langeland: Naturstyrelsen Fyn overtager en 24 hektar stor landbrugsejendom på Sydlangeland og gør den sydlige del af øen til et om muligt endnu mere attraktivt naturområde.

Jorden ligger på begge sider af Gulstavvej, til den ene side ned mod Keldsnor og til den anden op mod Fakkebjerg.

Det er især området omkring Fakkebjerg og Søgaard Mose, der i første omgang er interessant. Her er der i forvejen et EU-støttet LIFE-projekt, der forpligter Danmark til at sikre de sjældne naturtyper rigkær og hvas avneknippemose.

Biolog i Naturstyrelsen, Annette Strøm Jacobsen, har ansvaret for LIFE-projektet på Sydlangeland og håber, at det nu bliver muligt for de sjældne og truede naturtyper at brede sig i området.

- Især de ti hektar mod Fakkebjerg og Søgaard Mose har vi store forventninger til. Her er grundlag for at skabe ny spændende natur. Med området ned mod Keldsnor har det længere udsigter, før der bliver interessant natur dér, siger hun.

- Vi har ikke tidligere kunnet arbejde med hydrologien (vandets forekomst, cirkulation og fordeling, red.) i området af hensyn til landbrugsejendommen. Men det kan vi nu. Vi har mulighed for at arbejde med dræn og hæve vandstanden om nødvendigt, siger Annette Strøm Jacobsen.

Både hvas avneknippemose og rigkær kræver naturlig hydrologi og afgræsning.

- Det vil også kunne give eksempelvis rørdrummen bedre yngleforhold. Hvis vi hæver vandstanden er det ikke så nemt for ræve at komme efter fuglene.

Også rørhøgen holder til i området og vil have gavn af udvidelsen.

- Vi er i øjeblikket ved at udarbejde nogle projekter i området, der ikke er helt afklarede endnu, men bliver det i løbet af de næste par måneder. Her er der også tale om at skabe bedre forhold for spidssnudet frø, som også holder til i området.

Opkøbet af ejendommen er en del af aftalen om Naturpakken, hvor regeringen sammen med Dansk Folkeparti har afsat en pulje på cirka 10 millioner kroner årligt i perioden 2017-2019 til at opkøbe arealer, der giver bedre natur. Købene er finansieret af salg af bygninger og grunde.

  • MB -

    Af:

    55 år og journalist på Fyns Amts Avis på 25. år. Uddannet på Danmarks Journalisthøjskole i februar 1989. Har beskæftiget mig med lokaljournalistik, samfunds-journalistik, onlinejournalistik, kulturjournalistik og personalia. Mangeårig erfaring som redigerende, tidligere onlineredaktør, navne-redaktør og kulturredaktør. Er for tiden redaktør for Fyns Amts Avis' naturside og featureredaktion og afløser for navne-redaktør og debatredaktør. Bosiddende på Langeland og har talrige bløde punkter, men i særlig grad nogle for natur og miljø, for udkantens vilkår og ikke mindst de mennesker, der bor her.