Vejdirektoratet spår bedre økonomi i Als-Fyn bro

Hvis en bro mellem Als og Fyn står færdig i 2030, vil 17.000 køretøjer passere i døgnet, viser en rapport, som Vejdirektoratet har udarbejdet. Det er flere end hidtil antaget, og derfor vurderer rapporten, at økonomien i en bro er bedre end hidtil antaget. Arkivfoto: Timo Battefeld

Vejdirektoratet spår bedre økonomi i Als-Fyn bro

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Ny rapport fra Vejdirektoratet peger på, at behovet for statsligt tilskud til Als-Fyn broen er mindre end først antaget, da flere bilister forventes at ville benytte broen. Til gengæld bliver anlægget samlet set fire milliarder kroner dyrere.

Hvis en fast forbindelse mellem Als og Fyn bliver en realitet, vil der køre flere biler over end først antaget. Det betyder, at en bro vil generere flere indtægter, end sekretariatet bag broen hidtil selv har regnet med. Dermed bliver behovet for statsligt tilskud mindre.

Det viser en ny screening af projektet, som Vejdirektoratet har lavet på bestilling fra Transportministeriet.

En af de helt store udfordringer ved en Als-Fyn forbindelse er, at under halvdelen af prisen ifølge tidligere rapporter kan finansieres via brugerbetaling, mens staten således står til at være garant for resten. Vejdirektoratets screening ændrer ikke meget ved den kendsgerning, men den peger altså på mere trafik og dermed flere indtægter, end konsulenthuset Cowi er kommet frem til i tidligere rapporter udarbejdet for sekretariatet bag Als-Fyn broen.

Mens Cowi sidste år anslog, at 15.400 køretøjer vil krydse broen i et hverdagsdøgn, vurderer Vejdirektoratet med hjælp fra en opdateret beregningsmodel, at tallet er 17.000 køretøjer per hverdagsdøgn. Dertil kommer, at Vejdirektoratet vurderer, at den optimale pris for at krydse broen er 70 kroner frem for 60 kroner, som sekretariatet selv lagde op til.

Vejdirektoratets screening
  • I marts 2018 bad Transportministeriet Vejdirektoratet om at gennemgå og komme med deres bemærkninger til en ny rapport om Als-Fyn broen.
  • Rapporten var udarbejdet af konsulenthuset Cowi for sekretariatet bag Als-Fyn broen.
  • Den såkaldte screening fra Vejdirektoratet er nu færdig og peger på en bedre samfundsøkonomi i en eventuel bro end først antaget.
  • Til gengæld vurderes broen at blive dyrere end først antaget.
  • Screeningen går ikke i dybden med miljø- og naturkonsekvenser ved en bro. Det kræver en mere grundig forundersøgelse.
  • Regeringen og Dansk Folkeparti har imidlertid ikke sat penge af til en forundersøgelse i deres nye trafikaftale.

Dyrere anlæg

Samlet set betyder det, at behovet for tilskud fra staten er 11,1 milliarder kroner frem for 11,8 milliarder kroner som først antaget. Det er under forudsætning af, at broen åbner i 2030. Udskydes åbningsåret til 2035, hvilket umiddelbart er mere realistisk, vil behovet for tilskud reduceres yderligere til 10,4 milliarder kroner. Det skyldes, at trafikken forventes at stige yderligere.

Dertil kommer, at den samfundsøkonomiske forrentning ifølge Vejdirektoratets beregninger ligger på 5,5 procent i stedet for 5 procent, mens Vejdirektoratet regner med en tilbagebetalingstid på 40 år mod Cowis 50 år.

Til gengæld understreger Vejdirektoratet, at prisen på en motorvejsforbindelse mellem Fynshav på Als og Horne Land på Fyn samt tilhørende landanlæg på begge sider vil være 22,4 milliarder kroner frem for de 18,3 milliarder kroner, som Cowi er kommet frem til.

Glade borgmestre

Både borgmester i Sønderborg Kommune Erik Lauritzen (S) og borgmester i Faaborg-Midtfyn Kommune Hans Stavnsager (S), der begge er med i styregruppen bag Als-Fyn broen, glæder sig over resultaterne. De mener begge, at Vejdirektoratets beregninger blåstempler styregruppens arbejde.

- Der er altid skepsis, når initiativtagerne selv fremlægger rapporterne, men Vejdirektoratet må opfattes som uvildige, og det kvalificerer det materiale, der hidtil er fremlagt. Det må rykke på holdningen på Christianborg og i regionen, siger Erik Lauritzen med henvisning til, at broprojektet hverken i regionen eller på Christiansborg har mødt den fornødne opbakning.

Begge borgmestre hæfter sig ved, at Vejdirektoratet spår broen en bedre samfundsøkonomi end hidtil antaget, men Erik Lauritzen erkender dog, at den manglende finansiering stadig er en stor udfordring.

- Vi skal tydeligvis stadig bekymre os om økonomien, men de andre ting skal verificeres først, og det her (Vejdirektoratets screening, red.) viser, at grundlaget er i orden, siger han.

Hans Stavnsager ser screeningen som et vigtigt skridt på vejen mod den forundersøgelse, som regeringen og Dansk Folkeparti altså ikke prioriterede i den trafikplan, som blev fremlagt i sidste uge.

- Jeg havde gerne set, at de havde sat pengene af, men nu har vi Vejdirektoratets materiale, og det regner jeg med, at de noterer sig, siger han.

Vejdirektoratet spår bedre økonomi i Als-Fyn bro

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce