Tungmetaller i kloakken: Grænseværdi overskredet med 1760 procent

Prøverne er taget i brønde og i kloakken på Seden Ejendomsinvests ejendom på Nordbirkvej 4. Arkivfoto: Nils Svalebøg

Tungmetaller i kloakken: Grænseværdi overskredet med 1760 procent

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

- Der er indikationer på, at der formentlig er hældt noget i kloakken, siger afdelingschef i Odense Kommune.

Hvor er tonsvis af farlige kemikalier blevet af?

Sådan har spørgsmålet lydt fra starten af Fyens Stiftstidendes serie "Kemi i forkerte hænder", hvor vi blandt andet har kunnet afdække, at der mangler dokumentation for, hvad der er sket med omkring 36,5 ton kemikalier, som potentielt kan være til fare for mennesker og for miljøet.

De mange ton kemikalier er forsvundet, siden virksomheden Printline A/S gik konkurs i slutningen af 2016 og overlod ansvaret for kemikalierne til ejeren af ejendommen i Seden og til en ny lejer, Årslev Entreprenørforretning, som har håndteret kemikalierne særdeles bekymrende.

Nu kommer Vandcenter Syd med en mulig forklaring på, hvad der kan være sket med nogle af de mange ton kemikalier, der er forsvundet.

Ifølge nye analyseprøver fra brøndene på adressen på Nordbirkvej 4 og fra kloakkerne omkring er der nemlig fundet forhøjede forekomster af nogle af de tungmetaller, som indgik i produktionen hos det tidligere Printline, og som virksomheden altså efterlod på adressen efter konkursen.

I spildevandsledningen er den tilladte grænseværdi overskredet for bly, mens der også er fundet højere koncentrationer af kviksølv og kobber, end man normalt ser. Dog ikke over grænseværdien.

I regnvandsledningen er den tilladte grænseværdi for nikkel overskredet, mens der også er fundet forhøjede koncentrationer af kviksølv og bly.

De mest opsigtsvækkende analyser stammer dog fra flere af de rendestensbrønde, der er på adressen. Her viser prøver fra slammet, at grænseværdien er overskredet for tungmetallerne kobber, nikkel og krom. I én konkret brønd er grænseværdierne for kobber og nikkel overskredet med henholdsvis 156 procent og 1760 procent. Samtidigt er ph-værdien målt til 9,83, hvilket peger i retning af, at der må være tilført noget basisk til brønden.

Der er målt en væsentlig højere ph-værdi, end man normalt ser. Sagt lige ud: Der må være tilført en eller anden form for basisk materiale. Men hvor meget, af hvem og hvornår, det kan vi ikke sige.
Boie Skov Frederiksen, afdelingschef i Odense Kommune
Kemikaliesagen fra Seden i én sætning
I en række artikler siden begyndelsen af februar har avisen kunnet afsløre, at der mangler at blive redegjort for tonsvis af kemikalier, der tilsyneladende er forsvundet efter virksomheden Printlines konkurs i slutningen af 2016, mens de tilbageværende 31 ton kemikalier er blevet håndteret særdeles lemfældigt og opbevares lige ved siden af erhvervslokaler, hvor en større gruppe polske arbejdere indtil for nylig har boet i månedsvis.

Kan have flere årsager

Resultaterne fremgår af et referat fra et møde mellem Odense Kommune og Vandcenter Syd, som blev afholdt i onsdags.

I referatet fra mødet understreges det, at man på nuværende tidspunkt ikke kan konkludere, at der er hældt kemikalier i kloakken af ejeren af bygningen, Seden Ejendomsinvest, eller af lejeren Årslev Entreprenørforretning.

"Dog kan det konkluderes, at der enten er spildt eller afledt kemi til rendestensbrødene, idet vi har viden om, at der har indgået nikkel og kobber i produktionen. Omfanget og tidspunktet kan ikke vurderes på baggrund af analyseresultaterne", fremgår det.

I referat fremgår det samtidigt, at de forhøjede værdier også kan skyldes den periode, hvor kemikalierne har stået under åben himmel som tidligere beskrevet i Fyens Stiftstidende.

- Noget er endt i kloakken

Selvom der altså kan være flere forklaringer på tungmetallerne i brøndene, understreges det dog i referatet, at prøverne i hvert fald ikke taler imod, at kemikalier fra det tidligere Printline kan være endt i brøndene:

"Odense Kommune kan på baggrund af de foreløbige observationer og analyseresultater konkludere, at det ikke kan afvises, at der kan have været spild eller afledning af kemi i rendestensbrøndene på virksomhedens matrikel efter konkursen".

Afdelingschef for Erhverv og Bæredygtighed i Odense Kommune, Boie Skov Frederiksen, konkluderer da også, at prøverne viser, at der formentlig er hældt noget i kloakken.

- Der er indikationer på, at der formentligt er hældt noget i kloakken, men af hvem og hvornår kan vi ikke sige noget om. I nogle slamprøverne er der nogle høje værdier af nogle stoffer, som er væsentlig højere end det, man normalt ser, siger Boie Skov Frederiksen, der samtidigt har noteret sig den forhøjede ph-værdi i en af rendestensbrøndene.

- Der er målt en væsentlig højere ph-værdi, end man normalt ser. Sagt lige ud: Der må være tilført en eller anden form for basisk materiale. Men hvor meget, af hvem og hvornår, det kan vi ikke sige, siger han.

Tungmetaller i kloakken: Grænseværdi overskredet med 1760 procent

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce