Se listen: Her har Regionen også sat penge af


Se listen: Her har Regionen også sat penge af

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Psykiatrien får en økonomisk saltvandsindsprøjning på 43 ekstra millioner, viser regionens nye budgetforlig. Læs her udpluk af de andre områder, der får penge, og hvor der skal findes økonomiske midler.

1. Busser til uddannelsessteder
Det er ikke kun psykiatrien, der får ekstra millioner i Regions Syddanmarks nye budgetforlig. Foto: Morten Stricker/Ritzau Scanpix

I Region Syddanmark er de blevet enige om at sætte 9,5 millioner kroner ekstra af til kollektiv trafik. Samtidig opfordrer man Sydtrafik om at prioritere trafik til uddannelsesinstitutioner. Fynbus bliver bedt om at indføre R-Bus-nettet, en omlægning af bustrafikken som set på Sjælland, og som skal sikre en bedre regional kollektiv trafik.

2. Tilpasninger i administrationen

Der kommer næste år til at ske tilpasninger i administrationen i regionshuset og på sygehuset. Det er aftalt med regeringen, at Region Syddanmark skal finde besparelser på det sundhedsadministrative område for knap 12,5 millioner kroner. Samtidig er sygehusene ikke længere underlagt et produktionskrav på to procent. I stedet skal de leve op til et såkaldt 'populationsansvar', der indebærer, at sygehusene har frihed til bedst muligt at tilrettelægge undersøgelser og behandling af deres patienter uden hensyn til bestemte aktivitetskrav. Sygehusene skal dog stadig opfylde patientrettigheder og servicemål.

3. Flere pladser til neurorehabilitering

Den kapacitet, der på nuværende tidspunkt er til at behandle patienter med erhvervede hjerneskader, er ifølge regionen presset. Der er høj belægning på de i alt 63 senge på Odense Universitetshospital og Sydvestjysk Sygehus. Derfor afsættes der fire millioner årligt til at oprette 4,5 ekstra senge i alt i Odense og Grindsted.

4. Hurtigere og mere præcis kræftdiagnose

Også i Region Syddanmark får mange kræft. Derfor er der i det nye budgetforlig fokus på, at øget brug af blandt andet DNA-analyser og introduktion af nye analysetyper skal være med til at give hurtigere svar og dermed fremtidssikre overholdelse af kræftpakkernes forløbstider, give mere præcise valg af behandlinger og færre unødige operationer.

Derfor afsættes der 4,2 millioner kroner i 2019 og herefter 7,1 millioner kroner årligt til øget og forbedret molekylærpatologisk kapacitet på Odense Universitetshospital.

5. Skræddersyet medicin

En betragtelig andel af patienterne har ifølge regionen ikke gavn af den medicin, de får. Det gælder for kræftpatienter, men også i forhold til andre sygdomme. Skræddersyet behandling til flere patienter med forskellige kræftformer bliver muligt ved hjælp af ekstra DNA-analyser. Det giver bedre behandlingsresultater og gør, at behandling, der ikke virker, i højere grad undgås.

Derfor er der afsat 5,3 millioner kroner årligt til etablering af en enhed på Odense Universitetshospital, der i højere grad skal arbejde med det område.

6. Personalefokus på akutmodtagelser

Ifølge regionen oplever De fælles Akutmodtagelser og de medicinske afdelinger større personalegennemstrømning end andre afdelinger og udfordringer i forhold til arbejdsmiljøet. Derfor afsættes der otte millioner kroner årligt til forbedret introduktion af nyansatte og nyuddannede sygeplejesker på afdelinger, der er vagtbelastende. Det skal blandt andet bidrage til rekruttering, fastholdelse af medarbejdere og bedre arbejdsmiljø.

Samtidig afsætter regionen to millioner årligt til, at flere kan gennemgå specialuddannelsen som akutsygeplejerske, og der afsættes tre millioner kroner årligt til kompetenceudvikling i akutmodtagelsen og på medicinske afdelinger.

7. Regionalt center for fælles beslutningstagen

Fælles beslutningstagen drejer sig om patientinddragelse. Det handler om, at beslutninger om udredning, behandling og opfølgning skal træffes i sammen med patienten, og at patienten informeres om valgmuligheder og fordele og ulemper. Centeret har fungeret på Sygehus Lillebælt Vejle siden 2014. Her har de oparbejdet viden og erfaring om fælles beslutningstagen og udviklet støtteværktøjer dertil.

Regionen har afsat fire millioner kroner årligt til at udvide centret til et regionalt center, der skal understøtte alle sygehuse i arbejdet.

8. Renoveringer

Flere af Region Syddanmarks bygninger skal renoveres. Blandt andet er der afsat 90 millioner kroner i årene 2021 til 2025 til Sydvestjysk Sygehus Esbjerg til renovering af nuværende sengebygning. Sygehus Lillebælt i Vejle får 60 millioner kroner fra 2020 til 2025 til renovering af sengeafsnit.

Se listen: Her har Regionen også sat penge af

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce