Her skal omstridt gasledning ligge

Kort over Baltic Pipe fynske forløb hentet fra Energinets hjemmeside. Prikkerne på kortet er linjeventilstationer og kompressorstationer langs anlægget i eller nær: Svenstrup, Gelsted, Skovhuse, Bellinge, Hjallese, Ullerslev og Nyborg.

Her skal omstridt gasledning ligge

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Det endelige forslag til placering af gasledningen Baltic Pipe er nu blevet offentliggjort. Ledningen skal sende gas fra Nordsøen til Polen og blandt andet løbe tværs over Fyn.

Gasledningen Baltic Pipe skal sende naturgas fra norske felter i Nordsøen og til Polen. Den har været årsag til megen debat, men indtil videre har man kun vidst, at den skal løbe hen over Fyn.

Det mere præcise forslag til, hvor på Fyn den skal løbe er nu blevet offentliggjort af Energistyrelsen sammen med en diger miljøkonsekvensrapport. Ifølge det kort-materiale, Energistyrelsen har udsendt, kommer gasledningen i land fra Lillebælt ved Skrillinge Strand lige syd for Middelfart. Herfra graves rørledningen ned henover Fyn gennem Middelfart, Assens, Odense, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde og Nyborg Kommuner til Storebælt, hvor gassen kan føres gennem det eksisterende rør under Storebælt til Kongsmark i Slagelse Kommune på Sjælland.

Ved Lillebælt kan boliger og sommerhuse i nærheden af anlægsarbejdet både på Fænø og på jyllands- og fynssiden blive påvirket af støj fra projektet, hvor det primære arbejde vil foregå i maj og juni næste år, kan man læse i miljøkonsekvensrapporten.

I rapporten står der videre, at på Fyn kan op til ca. 15 beboelser ved Skrillinge Strand blive påvirket med støj i dagtimerne, som ligger over de normale retningslinjer for bygge- og anlægsarbejde på 70 dB(A) i perioden på op til fire uger i maj/juni 2020, hvor der foretages nedramning.

Desuden bliver adgangen til Gamborg Fjord for blandt andet lystsejlere lukket i de to måneder. Fugle og fisk i og omkring området bliver også kraftigt forstyrret.

Baltic Pipe
Baltic Pipe er en gasrørledning, der forbinder de norske gasfelter med det polske gasnet. Baltic Pipe-rørledningen starter i Nordsøen fra Europipe II rørledningen mellem Norge og Tyskland og går tværs over Danmark til Østersøen og videre syd om Bornholm til Polen.

Baltic Pipe forventes at stå færdig i oktober 2022. Anslået pris: 12-16 mia. kr. Kapacitet: Op til 10 milliarder kubikmeter gas om året (cirka fire gange Danmarks årlige gas-forbrug).

Baggrund for projektet: At skabe forsyningssikkerhed for Polen - uafhængighed af Rusland.

Gevinst for Danmark skulle blive, at den øgede tilgængelige mængde af gas giver lavere priser for forbrugerne.

Hen over Fyn

Arbejdet med at etablere Baltic Pipe, der skal være klar til at blive taget i brug i efteråret 2022 kommer naturligvis til at påvirke hele det område, hvor ledningen skal graves ned. Typisk vil der blive arbejdet i to-tre måneder de forskellige steder, og alt arbejde vil foregå kl. 7-18.

Perioder med øget tung trafik bliver også en del af virkeligheden, når gravearbejdet går i gang næste år.

Ifølge miljøkonsekvensrapporten kommer der ikke til at ligge boliger nærmere end 60 meter fra gasrørledningen. "Tykkelsen på og sikkerhedsniveauet for gasrørledningen stiger, jo tættere den ligger på boliger for at opretholde de høje sikkerhedskrav til et gasanlæg", hedder det i rapporten

Gasrørledningen går gennem tre Natura 2000-områder, herunder ét på Fyn, nemlig Odense Å, der skal passeres begge med styret underboring, så projektet ikke berører den sårbare natur.

Offentlige møder

I den kommende tid er der planlagt en række offentlige møder rundt omkring i landet, hvor det er muligt at komme med kommentarer eller stille spørgsmål til miljøkonsekvensrapporten for Baltic Pipe.

Der kommer to møder på Fyn: Tirsdag d. 12. marts kl. 19 på Odense Congress Center og torsdag d. 14. marts på Cromwell i Middelfart.

Miljøstyrelsen og Erhvervsstyrelsen deltager i begge de fynske møder, og i Middelfart vil Energistyrelsen og være til stede.

Miljøkonsekvensrapporten kan man finde via Energistyrelsens hjemmeside, ens.dk.

Her skal omstridt gasledning ligge

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce