Fastholdelse og slag: Magtanvendelser mod udsatte børn og unge på regionens døgninstitutioner er steget med 60 procent

Alle magtanvendelser på institutioner for børn og unge skal indberettes. Genrefoto.

Fastholdelse og slag: Magtanvendelser mod udsatte børn og unge på regionens døgninstitutioner er steget med 60 procent

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Der har været en markant stigning i antallet af magtanvendelser mod børn og unge på Region Syddanmarks åbne døgninstitutioner. Kommunerne visiterer flere børn og unge med voldsom adfærd, lyder forklaringen fra regionen.

Region Syddanmark arbejder med succes på at halvere brugen af tvang i psykiatrien, men på socialområdet peger pilen den anden vej for de udsatte og adfærdsvanskelige børn og unge på regionens døgninstitutioner. Det viser regionens seneste årsrapport for 2017.

Det gælder ikke den sikrede døgninstitution Egely på Vestfyn, der ellers fik kritik af ombudsmanden for brugen af magtanvendelser i begyndelsen af året. Stigningen i magtanvendelser på regionens sociale centre er primært sket på regionens åbne døgntilbud. Altså andre børn- og ungetilbud end Egely.

I 2017 var der inden for regionens døgntilbud 420 indberettede episoder med magtanvendelse. Heraf 218 på Egelys sikrede afdelinger mod 212 i 2016. På de øvrige døgninstitutioner var der 202 episoder med magtanvendelse i 2017 mod 124 i 2016. En stigning på 78 episoder, svarende til godt 60 pct. Magtanvendelser kan være alt fra et fast greb i armen til decideret fastholdelse.

Magtanvendelser mod børn og unge
I 2017 blev der indberettet 518 indgreb med magtanvendelse, fordelt på 420 episoder, på Region Syddanmarks døgntilbud for børn og unge. I 2016 var der 336 episoder med magtanvendelse.På den sikrede døgninstitution Egely var der i 2017 304 indgreb med magtanvendelse, fordelt på 218 episoder. I 2016 var der 212 episoder med magtanvendelse.

På regionens øvrige døgninstitutioner var der i 2017 214 indgreb med magtanvendelse, fordelt på 202 episoder. I 2016 var der 124 episoder med magtanvendelse.

Kilde: Årsrapport 2017, Region Syddanmark.

Kræver mere fokus på området

Formand for Psykiatri- og Socialudvalget i Region Syddanmark, Thies Mathiasen (DF), forsikrer, at man har et stort politisk fokus på stigningen. Han mener, at man ikke har haft samme fokus på at reducere antallet af magtanvendelser på socialområdet, som man har haft på at mindske brugen af tvang i psykiatrien.

- Derfor har vi indskærpet over for socialdirektøren, at det skal der fokus på, og han er helt enig, siger Thies Mathiasen.

Blandt flere mulige årsager peger han på, at de børn og unge, som kommunerne visiterer til de åbne døgninstitutioner, er blevet fagligt tungere og mere udadreagerende.

- Det kan jo være en mulighed for at spare i kommunerne. Så prøver man sig måske frem med en mindre indgribende og billigere foranstaltning til en start. Nogle gange går det godt, men andre gange er vi nødt til at guide dem til det rigtige tilbud, siger han.

Task force er nedsat

Langt de fleste magtanvendelser er indberettet som værende tilladte. Dog er seks indgreb på Egely og tre indgreb på de øvrige døgninstitutioner i 2017 vurderet som ikke-tilladte. De omfatter indespærring uden lovhjemmel, brug af skub og slag, brug af sikringsbælte, brug af magt under sundhedsfaglig behandling samt brug af magt til at skabe ro omkring et barn, uden der var risiko for personfare.

Socialdirektør Christian Schacht-Magnussen bekræfter, at stigningen har skærpet opmærksomheden på magtanvendelser. Han oplyser, at der er nedsat en task force, der skal arbejde på at nedbringe antallet.

- Enhver magtanvendelse, særligt på børneområdet, er rigtig uheldig og noget, vi forsøger at undgå. Men omfanget kan variere meget. Det kommer meget an på, hvilke børn der er anbragt på hvilke tidspunkter. Nogle gange vil der være nogle anbragte børn, som er meget udafreagerende og selvskadende. Mange anvendelser handler om at undgå, de gør skade på sig selv, andre eller omgivelserne, siger han.

Han mener dog også, at der er en tendens til, at de børn og unge, der kommer på regionens institutioner, viser mere udafreagerende og selvskadende adfærd, end det er set tidligere.

Anne Skov, tidligere konsulent i Socialstyrelsen og nu freelance med stor viden om emnet, peger på, at magtanvendelse aldrig er godt for hverken de børn og unge, der bliver udsat for det, eller for personalet.

- Man skal hele tiden forsøge at finde en måde at undgå det. Erfaringen er, at fysisk magtanvendelse avler mere af det samme og skaber en forråelse af både børn og unge samt personale. Men hvis den unge er til fare for sig selv eller andre, kan man være nødt til at bruge magt, siger hun.

Hun mener, der kan være mange årsager til stigende brug af magtanvendelser - lige fra tilfældigheder i sammensætningen af børn og unge på institutionerne til manglende uddannelse af personale og dårligt match mellem tilbuddene og de børn og unge, der henvises til dem.

Fastholdelse og slag: Magtanvendelser mod udsatte børn og unge på regionens døgninstitutioner er steget med 60 procent

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce