Bøde på fem millioner: Flere dømt for prisudveksling, efter Skjøde og Jorton blev frifundet

Har man forsæt til at begrænse konkurrencen, hvis man udveksler priser med konkurrenter for at afgive proformabud? Ja, mener Retten i Hillerød, der har dømt flere tiltalte fra nedrivningsbranchen store bøder i to sager i år. (Firmaet på billedet har intet med sagerne at gøre). Foto: Søren E. Alwan/Ritzau Scanpix

Bøde på fem millioner: Flere dømt for prisudveksling, efter Skjøde og Jorton blev frifundet

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

  • Retten i Odense frifandt i december den fynske entreprenør Skjøde og konkurrenten Jorton, selv om retten slog fast, at der var blevet udvekslet priser.
  • Siden er et nedrivningsfirma og to af dets ledende medarbejdere samt to ledende medarbejdere ved en konkurrent blevet dømt for netop prisudveksling ved Retten i Hillerød.

Nu forhenværende medarbejdere ved den fynske entreprenør H. Skjøde Knudsen og den jyske konkurrent Jorton udvekslede i tre tilfælde priser inden bud på offentlige opgaver på Syddansk Universitet og Sanderumskolen i Odense i 2012 og 2013.

Det slog Retten i Odense fast med sin dom den 12. december, hvor de to selskaber og tre enkeltpersoner dog i sidste ende blev frifundet.

Det blev de, fordi der ifølge retten ikke var ført det nødvendige bevis for, at de tiltalte med udvekslingen af priser havde til hensigt at begrænse konkurrencen - eller at prisudvekslingen uanset hensigten faktisk kunne begrænse den frie konkurrence.

Siden har Retten i Hillerød i to sager straffet både enkeltpersoner og et selskab for netop prisudveksling. Senest den 8. februar, hvor CMP Nedrivning ApS blev straffet med en bøde på fem millioner kroner, mens to ledende medarbejdere blev idømt bøder på hver 125.000 kroner.

Modsat Retten i Odense vurderede Retten i Hillerød i begge sager, at de tiltalte med udvekslingen af priserne havde til formål at begrænse konkurrencen ved underentrepriserne på nedrivninger. Alle nægtede sig skyldige.

Det fremgår af dommene, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har offentliggjort.

Akkurat som i Skjøde- og Jorton-sagen forklarede flere vidner i sagen ved Retten i Hillerød i februar, at der var tale om såkaldte lånepriser, hvor konkurrerende selskaber hjalp hinanden ved at udveksle priser.

Det var ifølge vidnerne helt normal praksis i branchen, når man ikke kunne nå at udregne et pristilbud, men alligevel ville sende et proformabud på en opgave for at vise flaget og holde sig på god fod med bygherren eller hovedentreprenøren.

Forskellige vurderinger

I dommen fra Odense lyder konklusionen, at der ikke er ført tilstrækkeligt bevis for, at de tiltalte havde til hensigt at begrænse konkurrencen. Forinden henviste retten til forarbejdet til en ændring af konkurrenceloven i 2017, hvor der blandt andet står, at de tiltalte alligevel ville kunne straffes.

Men det kræver ifølge lovforarbejdet, at der foretages en undersøgelse af, om prisudvekslingerne har haft mærkbare konkurrencebegrænsende virkninger eller potentielt kunne have haft det. En sådan vurdering manglede dog, hvilket også blev påpeget af forsvarerne i sagen i Odense.

Og det har retten tilsyneladende også har lagt vægt på.

"... og idet anklagemyndigheden ikke har bevist, at prisudvekslingen havde til følge at begrænse konkurrencen, frifindes de tiltalte for tiltalen," står der i dommen.

Samme grundige gennemgang af lovforarbejdet er ikke at finde i dommen fra Hillerød. Her kom retten blot frem til, at de tiltalte med udlånene af priser må have været klar over, at deres praksis "havde til formål at begrænse konkurrencen ved at hindre, begrænse eller fordreje den reelle konkurrencesituation, idet de (...) sædvanligvis konkurrerende virksomheder dermed ikke konkurrerede."

"Forbuddet i konkurrencelovens §6 rammer også en sådan adfærd, selvom der ikke faktisk har fundet en påvirkning sted. Overtrædelsen må således tilregnes de tiltalte som forsætlig," lyder det endvidere i dommen.

Også den 11. januar var en lignende sag for Retten i Hillerød. Her blev to ledende medarbejdere fra et andet nedrivningsfirma idømt bøder på hver 300.000 kroner for i 24 tilfælde at have udvekslet priser med konkurrenter.

Også her fandt retten, at de tiltalte med prisudvekslingerne havde forsæt til, at der "skete en hindring, en begrænsning eller en fordrejning af den reelle konkurrencesituation."

Sagen mod Skjøde og Jorton er anket til landsretten.

Bøde på fem millioner: Flere dømt for prisudveksling, efter Skjøde og Jorton blev frifundet

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce