RINGE: Allerede nu søger Brangstrupskolen om kommunal støtte til den snart legendariske årlige Brangstrupfestival. 5000 kroner søger skolen Ringe Kommune i tilskud til festivalen 9. og 10. september.