FAABORG: Kommunens nye Blå Flag-station - også kaldet Naturværkstedsvognen - bliver flittigt brugt. Næste gang, den er i ilden, er i forbindelse med Fyn Rundt for Bevaringsværdige Skibe på torsdag.