Forældre har ret til at vælge privat pasning til deres børn jvf. servicelovens § 26. Det er dog op til kommunerne at beslutte, hvor meget tilskud, der skal gives. Derfor er støttebeløbene vidt forskellige. Fra Socialministeriet oplyses det, at der er et lovforslag på vej i efteråret med et fastsat minimumbeløb.