De mange foreninger er en styrke. De sikrer områdets "indre værdier" og skal bevares.

Institutionernes åbningstider skal udvides. Etabler evt. en naturbørnehave.

Den kollektive trafik skal forbedres, evt. teletaxa til Gislev by.

Gør ældreboligerne mere attraktive.

Udnyt overflødige landbrugsbygninger alternativt.

Indret en naturcampingplads i Sandager

Giv mere offentlig støtte til nye erhvervsvirksomheder.

Anlæg for flere byggegrunde i forskellige størrelser tættere på byen.

Det åbne gademiljø ved Gislev Kro forbedres. Gerne med flere bænke og nye "mødesteder."

Gør det åbne land mere tilgængeligt. F.eks. med flere stier.