NR. BROBY: Torsdag den 27. januar afholdes generalforsamling i Nr. Broby Pensionistforening. Det foregår i Nr. Broby Klubhus klokken 14.30. Tilmelding skal ske senest søndag den 23. januar.