Stiftstidende har undersøgt fordelingen mellem pædagoger og medhjælpere i andre kommuner (pædagog/medhjælp i procent).

Ringe: ca. 70/30

Broby: ca. 60/40

Årslev: ca. 70/30

Bemærk, at der er tale om et gennemsnit for institutionerne i den enkelte kommune.