Ø. HÆSINGE: Øster Hæsinge Centret er bestemt ikke tilfreds med, at Erhvervs- og Kulturudvalget for 2004 har reduceret tilskuddet til centret med 35.000 kroner. I et brev til udvalget "beklager" centret reduktionen, og samtidig inviteres både Erhvervs- og Kulturudvalget samt Folkeoplysningsudvalget på en besigtigelse af centret.