LOKALDEBAT Af Grete Justesen formand for Teknik- og Miljøudvalget - i forbindelse med debatten om den nye lystbådehavn

Der findes en anden indgangsvinkel til tingene, end den Flemming Ø. Lauridsens indlæg gav udtryk for:

At skabe fornyede muligheder for vækst til gavn for alle borgere i kommunen.

Fremtidsinvestering i det maritime miljø bør ikke sammenblandes umiddelbart med politisk vilje til at sikre vilkår for børn, unge og ældre. En ny marina til gavn og glæde for fastliggende både fra det ganske Fyn, turister og ikke mindst afledte indtægter til såvel det maritime som det almindelige handelsliv.

Jamen, det er korrekt, det er det, vi gerne vil!

For at kunne give mulighed for "bløde værdier" er vi nødt til at skabe indtægtsmuligheder og det er rent faktisk, hvad vi forsøger på.

En marina udtænkt på så økonomisk ansvarlig vis, at den inden for rimelig kort tid vil kunne hvile i sig selv.

Adskillige politiske signaler har på det seneste fremført, at denne investering rimeligvis vil kunne give større afkast end ny granit i gågaden. Det skal jeg lade være op til handelslivet at afgøre.

I teknisk udvalg forsøger vi at finde løsninger. Derfor arbejder vi nu igen med en model for finansiering af en marina.

Jeg håber personligt, at det lykkes for os at skabe muligheder for en snarlig påbegyndelse af et projekt, der alt for længe har været i støbeskeen.

Faaborg i front og med åbne arme for fremtiden, det er den eneste løsning, for at vi også fremover kan løfte alle de "bløde værdier" til gavn for vores borgere.