PRÆSTESKIFTE: Sognepræst Finn Edvardsen flytter til Nordsjælland
HORNE:Præste-opbruddet på Faaborg-egnen fortsætter. Sandsynligvis søndag den 5. november holder sognepræst Finn Edvardsen afskedsgudstjeneste i den smukke Horne Kirke.

Finn Edvardsen er ikke udnævnt endnu, men han er enstemmigt indstillet til et ledigt præsteembede i Helsinge-Valby Sogn i Nordsjælland, der er dækket af to præster. Efter planen skal Finn Edvardsen holde den første gudstjeneste i sit nye sogn allerede søndag 19. november.

Snæver kreds

Præste-skiftet har indtil nu kun været kendt af en snæver kreds, men det vil - nu hvor det bliver kendt - helt sikkert vække ærgrelse på Horne Land. Gennem 12 år har den nu 48-årige Finn Edvardsen været en særdeles vellidt præst .

Om årsagen til sin flytning, siger Finn Edvardsen:

- Jeg synes blandt andet, det bliver spændende med flere kolleger. I mit nye sogn er vi således to præster. Med flytningen kommer vi også tættere på København og min familie.

Finn Edvardsen bekræfter, at han var ansøger til den stilling som provst, som for nylig blev besat til anden side. Han understreger dog, at flytningen ikke har noget at gøre med den situation.

- Provste-stillingen er blevet besat godt. Der er på ingen måde tale om bitterhed, understreger Finn Edvardsen.

Sognepræsten mener imidlertid godt, at ansøgningen til provstestillingen inddirekte kan have været med til at fremme flytningen, idet "det hele har været oppe og vende, når man sender en sådan provste-ansøgning afsted", som han udtrykker det.

Den 48-årige sognepræst har to døtre, hvoraf den ene er flyttet hjemmefra og den anden går i 2.g på Faaborg Gymnasium.

Første opgave i nyt råd

Flytningen betyder, at en af de allerførste opgaver for et nyt menighedsråd i Horne - hvor der jo bliver kampvalg - bliver opgaven med at ansætte en afløser for Finn Edvardsen.
  • fyens.dk