MIDTFYN: Mens det voldsomme skybrud lørdag gav en del vandskader rundt omkring på Fyn og sågar også lynnedslag enkelte steder, så slap det midtfynske område helt for ubehageligheder, oplyser Falck.