Lokalpolitikere må ikke komme på kommunale arbejdspladser uden at spørge kommunens direktion om lov - og slet ikke før valget. - Et sygdomstegn, siger Alternativet-politiker Mads Holdgaard

Faaborg-Midtfyn: Lokalpolitikere, det vil sige kommunalbestyrelsesmedlemmer og -kandidater, må ikke længere vise sig på kommunale arbejdspladser - med mindre de først har fået lov af kommunens direktion og er i følgeskab med en kommunal topchef. Og fra den 21. maj og frem til kommunalvalget, må de overhovedet ikke vise sig plejehjem, skoler, børnehaver eller andre kommunale institutioner.

Uddrag af regelsæt

Henvendelsen vedr. et besøg skal ske til direktionen. ?Arbejdsstedets leder beslutter i samråd med koncernchefen og direktøren for området, om henvendelsen kan imødekommes. ?

Direktøren for området deltager altid i besøget. Desuden kan koncernchefen eller anden medarbejder fra administrationen deltage.

Der må ikke ske foto-, video- eller lydoptagelse under besøget uden forudgående aftale. Og evt. optagelser må hverken i situationen eller efterfølgende anvendes på de sociale medier eller som materiale i en valgkamp. ?

Der må ikke finde valgagitation sted under besøget eller uddeles valgmateriale eller lignende.

- Vi har ikke længere tillid til hinanden, det er et sygdomstegn i vores organisation, siger Mads Holdgaard fra Alternativet.

Forleden stemte han - ligesom alle andre kommunalbestyrelsesmedlemmer - ellers selv for "Retningslinjer for politiker-besøg på kommunens institutioner m.v." Det er det nye regelsæt, der lukker de kommunale arbejdspladser for lokalpolitikerne.

Det sætter skarpt markerede rammer for, hvordan et besøg i en institution afvikles. For eksempel er det nedfældet, at direktøren for området altid deltager i besøget, at der ikke må laves foto- eller lydoptagelser uden forudgående aftale. Og har man fået lov at fotografere, må man ikke bagefter bruge billederne på facebook. Under besøget må der ikke foregå valgagitation eller uddeles valgmateriale.

Mads Holdgaard stemte for de nye retningslinjer for at tage hensyn til de kommunale arbejdspladser.

- Det skal være sådan, at de kan få en dagligdag til at fungere, uden det går amok, uden at der kommer en masse politikere. Man kunne jo forestille sig Hans Stavnsager og Mette Frederiksen tage ud og besøge et plejehjem, for at fortælle en positiv historie om, at velfærden har brug for flere varme hænder, men det vil så også betyde, at alle andre ville have samme adgang. De næste kunne jo for eksempel være mig og Uffe Elbæk, og det synes jeg, der er en idé i at dæmme op for. Idéen med regelsættet er at give ens platforme og lige vilkår. Men det bliver meget detaljeret og meget kompliceret.

- Kunne det ikke være nok at aftale, at I ikke skal belemre kommunens arbejdspladser med valgpropaganda?

- Jo, det kunne være sagt med meget færre ord. Man kommer langt med sund fornuft. Det her er livrem og seler, og det er jo udtryk for en nervøsitet, der bunder i manglende tillid, siger Mads Holdgaard.

Han nævner, at han selv henter mange af sine input fra skoler og institutioner.

- Det er jo sådan, man finder ud af, om tingene fungerer og hvor problemerne ligger, altså ved selv at stikke hovedet ind og tale med folk.

- Bliver det et problem for dig, at du i et halvt år op til valget ikke må komme i institutionerne?

- Nej, jeg har så solid en omgangskreds, at jeg sagtens kan følge med i, hvad der sker, og jeg har ikke brug for at tage rundt og føre valgkamp på kommunens arbejdspladser.

Borgmesteren, har som den daglige, øverste leder af administrationen særlige beføjelser, og er ikke underlagt de begrænsninger, der er på kommunalbestyrelsesmedlemmer og - kandidater. Han må gerne møde op i institutionerne. Derimod gælder reglerne også udvalgsformænd, så Herdis Hanghøi, formand Sundheds- og Omsorgsudvalget, må for eksempel ikke bare buse ind på et plejehjem.

 

  • JO -

    Af:

    Områderedaktør for Faaborg-Midtfyn med base i Faaborg. Har arbejdet med journalistik siden midten af 80'erne. Kom til Faaborg i 2006.

Mere om emnet

Se alle
Ansatte skal ikke bruges i valgkampen

Ansatte skal ikke bruges i valgkampen

Lokaldebat: Hvad er det, der ikke må komme frem?

Ansatte skal ikke bruges i valgkampen

Ansatte skal ikke bruges i valgkampen