FAABORG : På byrådsmødet i næste måned bliver der en debat omkring den fremtidige udvalgsstruktur, som sandsynligvis indebærer en fjernelse af både havneudvalget og forsyningsudvalget.

En ændring af udvalgsstrukturen kræver i øvrigt en ændring af styrelsesvedtægten, der skal vedtages over to byrådsmøder - altså i oktober og november.