Politisk udvalg vil imødekomme beboere på vej med et par forbud.

Vejen Parkvej i Faaborg bliver lukket land for tung trafik, hvis det eneste formål er gennemkørsel. Et forbud mod, at lastbiler bevæger sig ind uden et ærinde på selve vejen, er netop vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget.

Et væsentligt problem for beboerne er, at Parkvej hidtil er anvendt som stikvej for trafik, som skal fra Kalekovej og ned til Svendborgvej eller i modsat retning. Det sker i stedet for at køre nogle få hundrede meter længere vestover og bruge den langt bredere Svendborgvej hen til rundkørslen ved Sundvej m.v. og så køre ad Diernæsvej og Kalekovej og hen til Parkvej.

Desuden ledsages forbuddet mod lastbiler med et forbud mod at svinge til venstre fra Parkvej ad Svendborgvej.

De to indskrænkninger vil blive evalueret med beboerne inden sommerferien, lover formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Søren Kristensen (V), der håber, at det vil have effekt.

- Det her vil ikke koste noget videre at indføre, og vi vil kunne forebygge nogle af de problemer, som findes på Parkvej. Men det er samtidig en løsning, der er mindre drastisk end alternativerne, som enten kunne være en lukning et sted på vejen, så vi blandt andet måtte etablere en vendeplads, eller fartdæmpende foranstaltninger, påpeger Søren Kristensen.

Teknik- og Miljøudvalget er forelagt nogle trafikmålinger, som Trafik- og Vejafdelingen i kommunen har foretaget.

21 lastbiler i døgnet

Målingerne viser, at der i gennemsnit færdes 21 lastbiler i døgnet. Fagfolkene konstaterer, at det er et højt tal, vejens karakter taget i betragtning.

Samtidig har trafik- og vejfolkene set på oversigtsforholdene i krydset Parkvej/Svendborgvej, som er dårlige. Især er det, fordi Svendborgvej har en kurve, som passerer det pågældende kryds.

Men når det gælder hastighederne, ser det til gengæld ikke så slemt ud, påpeger ingeniør Reyhaneh R. Hosseine fra Trafik- og Vejafdelingen.

Der blev via de "sorte slanger" måt i perioden 1.-15. december i fjor. Det viste en gennemsnitshastighed på 39,4 kilometer i timen.

Og 85 procent kørte 51,1 kilometer i timen eller herunder.

- Det vil sige, at der selvfølgelig er nogle, som kører for stærkt på Parkvej, men det generelle billede er altså, at folk kører pænt. Vi har mange andre steder i kommunen på sammenlignelige veje, hvor der er større problemer, fremhæver Reyhaneh R. Hosseine.

Hun kan ikke sige, hvornår ændringerne, som Teknik- og Miljøudvalget har besluttet, vil træde i kraft. Man skal først have talt med politiet og Vejdirektoratet samt bestilt skilte.

Men det vil ske, så man kan få et brugbart billede til evalueringen samt nå at gennemføre en ny fartmåling, nævner ingeniøren.

  • Lorenzen_Michael

    Af:

    Arbejder især med det teknik-, miljø- og havnespørgsmål samt natur på Faaborg-redaktionen.