Trods et lille dyk sammenlignet med sidste år viser en ny trivselsmåling høj tilfredshed blandt medarbejderne i Faaborg-Midtfyn Kommune. Resultatet vækker glæde på rådhusets chefgang.

Faaborg-Midtfyn: Forårets konflikt om løn- og arbejdsvilkår for 650 sosu-ansatte afspejler sig ikke i den trivselsundersøgelse, som Faaborg-Midtfyn Kommune i september foretog blandt 3500 kommunale medarbejdere. Det fastslog borgmester Christian Thygesen (V), da kommunen i går præsenterede resultatet af undersøgelsen for pressen.

- Sådan en uenighed om lønforhold er en særlig situation, som ikke har noget at gøre med den daglige trivsel eller tilfredshed med arbejdspladsen, så det overrasker mig ikke, at jeg ikke ser den konflikt nede i tallene, siger borgmesteren.

Trivselsundersøgelse

Henholdsvis social kapital, samlet tilfredshed og svarprocent fordelt på koncernområder i Faaborg-Midtfyn Kommune:

Økonomi og Løn: 12,1(10,9)/81%(78)/76%(91)

Politik og Strategi: 11,3(12)/69%(81)/78%(81)

Arbejdsmarked: 10,9(10,7)/71%(72)/78%(70)

Opvækst og Læring: 11,1(11,6)/75%(77)/73%(74)

Sundhed og Omsorg: 10,9(11,4)/71%(81)/70%(74)

By, Land og Kultur: 11(10,6)/82%(76)/67%(70)

Samlet: 11(11,3)/74%(78)/72%(74)

Dét, Christian Thygesen ser og gerne vil fremhæve, er en høj tilfredshed blandt medarbejderne og god trivsel på arbejdspladsen. Af de 2557 medarbejdere, som har deltaget i undersøgelsen, svarer 74 procent, at de i meget høj grad eller i høj grad er tilfredse med deres arbejde. Det tilsvarende tal sidste år var 78 procent, mens det i 2013 lå på 76 procent.

- I de seneste måneder har medierne brugt relativt meget spalteplads på at diskutere forhold i Faaborg-Midtfyn Kommune, ofte baseret på anekdotiske betragtninger og synsninger. Det giver ikke et reelt billede. Derfor er jeg ganske godt tilfreds med denne undersøgelse, siger Christian Thygesen, der navnlig hæfter sig ved en solid, social kapital i kommunen.

Den er på en skala fra 0 til 16 målt til 11, hvilket er et lille fald fra 11,3 i 2016, men stadig højere end landsgennemsnittet på 10,2.

Social kapital er et begreb, der er udarbejdet af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Den bliver beregnet via en række spørgsmål. Svarene på de spørgsmål giver så en indikation på, hvor gode medarbejderne på en arbejdsplads er til at samarbejde om kerneopgaven og til at samarbejde baseret på tillid og retfærdighed.

Plads til forbedring

I seks af kommunens 59 afdelinger er den sociale kapital under landsgennemsnittet. På enkelte arbejdspladser er den også lavere end det, men dog ingen steder under middelværdien på otte.

- Man skal under otte før det bliver kritisk. Der er vi ikke, men de steder, hvor den sociale kapital ikke er så høj, vil vi selvfølgelig gå ind og se på, hvad vi kan arbejde med, for at nå et bedre resultat næste gang, siger kommunaldirektør Helene Bækmark.

Hverken hun eller borgmesteren vil dog gå så meget i detaljer med undersøgelsen, at de sætter navn på de arbejdspladser, der halter bagefter i social kapital og trivsel.

Nu skal trivselsundersøgelsen drøftes nærmere på de enkelte arbejdspladser, både i med-udvalgene og i personalet. Meningen er, at hver arbejdsplads skal lave en handleplan for, hvordan man vil arbejde med de ting, der er enighed om at forbedre.

I den henseende glæder borgmester Christian Thygesen sig over, at kommunalbestyrelsen netop har afsat seks millioner kroner over de næste tre år til den slags forbedringer. Pengene skal blandt bruges til kompetenceudvikling, mere kommunikation og et styrket med-system.

På det kommunale område har KL aftalt med de faglige organisationer, at der skal laves trivselsundersøgelser mindst hvert tredje år. I Faaborg-Midtfyn Kommune blev det sidste år besluttet at lave en hvert år.

  • Af: