Ringe: Næsten 400 sagsbehandlere og psykologer fra 32 forskellige kommuner var mandag samlet til en konference på Ringe Kost- og Realskole. Årets oplægsholder var psykolog Susan Hart, der talte om udviklingspsykologi i arbejdet med børn og unge , set i lyset af barnets medfødte forudsætninger og det omsorgsmiljø, som barnet og den unge møder under opvæksten.

Ringe Kost- og Realskole, der samarbejder med halvdelen af de danske kommuner, har tradition for at invitere kommunale samarbejdspartnere til en årlig konference i Ringe.

  • Af: