Jagtforeninger opfordrer jægere til at frede dåvildt, så Midt- og Sydfyn kan få en ny bestand.

SYDVESTFYN: Denne sektion side 17