Et grønt område i Ringe plages hyppigt af oversvømmelser, og grundejerforeningen føler sig ladt i stikken af kommunen.

Grundejerforeningen Norddal og Faaborg-Midtfyn Kommune er tilsyneladende lodret uenige om, hvad et grønt område med søer og græsningsområde til kvæg imellem Grøftager og Dalager i det nordlige Ringe skal bruges til.

Ifølge lokalplanen er området udlagt som et rekreativt område, og derfor sørger grundejerforeningen for løbende at vedligeholde det.

Men efter at have døjet med hyppige oversvømmelser siden 2011 har grundejerformand Erling Nielsen bedt om hjælp fra kommunen til en bedre dræning af området. Formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Venstres Søren Kristensen, har dog ikke helt samme opfattelse af det grønne område som grundejerforeningen.

- Erling Nielsen ønsker at bruge området som et rekreativt område, og det er rigtig fint. Der er dog også den mulighed, at grunden kan bruges som regnvandsbassin for at undgå for høj vandstand i Ringe Sø. Målet er at finde en mellemvej mellem de to interesser, siger Søren Kristensen.

Dele af året går der køer på det grønne område. Det kræver indhegning, og som Erling Nielsen forklarer, så består grundejerforeningens opgave blandt andet i at skifte de mange hegnspæle, der rådner ved mødet med den sjaskvåde jordbund.

- Vi har skiftet 40-50 pæle om året siden 2011, men nu har vi efterhånden givet op. Det slider os simpelthen op, lyder det fra Erling Nielsen.

Flaskehalsproblem

Kommunens Teknik- og Miljøudvalg har vidst besked om de hyppige oversvømmelser siden november, men ifølge Erling Nielsen uden at reagere i tilstrækkeligt omfang. Det til trods for, at det ifølge Erling Nielsen er kommunalt lagte vandrør og nyere parcelhusbyggerier nord for Hestehavevej, der er skyld i søområdets flaskehalsproblem.

- De rør, der leder ind i søerne, er 60-70 centimeter brede. De rør, der leder vandet ud, er til gengæld kun 30 centimeter. Det er da logisk, at vandet så ikke kan finde ud, og da slet ikke, når nu der kommer ekstra meget vand oppe fra Platan Allé og Linde Allé (nye parcelhusområder, red.), siger Erling Nielsen.

I mandags forklarede teknikpolitiker Søren Kristensen i en mail til grundejerforeningen, at kommunen nu arbejder på sagen.

Søren Kristensen forklarer den lange responstid med en vinter præget af ualmindeligt voldsomme nedbørsmængder og understreger desuden, at uenighederne om det grønne område mellem boligerne ikke nødvendigvis behøver at være en enten-eller-sag.

- Et rekreativt område kan være mange ting. Kan det være et vandhul? Det er det, vi vil undersøge nu, siger Søren Kristensen.

Erling Nielsen har dog svært ved at forestille sig et kompromis.

- Hvis de ønsker at lade vandet stå dernede og få det hele til at blive en stor sump, så skal de være velkommen. Men det bliver uden vores hjælp, fastslår grundejerformanden.

  • Af: