Foreningen Als-Fyn Broen gør status over arbejdet for etablering af en fast forbindelse mellem Als og Fyn. Det sker ved et offentlig borgermøde på Faaborg Gymnasium torsdag den 31. marts klokken 20.15.

Her kan man blandt andre møde koncernchef Christian Tønnesen, Faaborg-Midtfyn Kommune, og ingeniør Erik Yding Andersen fra firmaet Cowi A/S.

Christian Tønnesen, Faaborg-Midtfyn Kommune, vil blandt andet fortælle om en trafikanalysen, som skal gennemføres i forbindelse med broens etablering. Ingeniør Erik Yding Andersen fra firmaet Cowi A/S vil fortælle om de boringer der skal foretages i Lillebælt. Hvilke forhold taler for etablering af en bro og hvilke trækker i retning af en tunnel.

Formanden for Foreningen Als-Fyn Broen, Mogens K. Nielsen, siger, at en fast forbindelse mellem Als og Fyn for alvor kan give vort område et tiltrængt løft.

- En bro vil skabe et nyt stort vækstområde i Vestdanmark, og Region Syddanmark vil blive forbundet både i nord og syd. Det vil skabe ny dynamik og være grundlag for at skabe vækst og beskæftigelse. Universitetet og det kommende supersygehus vil blive tilgængeligt for borgere og virksomheder på begge sider af broen. Det største eksportmarked for Danmark er Tyskland. Det ligger lige udenfor døren, hvis broen etableres. Det vil give specielt mindre virksomheder muligheder for at tage fat på eksportmarkedet, påpeger han.

Ifølge Mogens K. Nielsen er mange ikke opmærksomme på, hvilke samfundsmæssige fordele en Als-Fyn forbindelse vil give.

- Als-Fyn Broen er et vigtigt udviklingsprojekt for vækst, beskæftigelse og bosætning i vores område, og derfor er det vigtigt at få fokus på projektet set fra en overordnet samfundsmæssig synsvinkel og ikke blot en trafikmæssig synsvinkel, forklarer Mogens K. Nielsen.

Formanden understreger, at en fast forbindelse mellem Als og Fyn vil omdanne udkantsområder til udviklingsområder samt skabe arbejdspladser og fastholde eksisterende virksomheder. Han siger videre, at en Als-Fyn forbindelse jobmæssigt også vil give større fleksibilitet på begge sider af Lillebælt. Der vil dukke nye jobmuligheder op, når man kan bo i Sønderjylland og arbejde på Fyn eller omvendt, hvilket er umuligt for mange i dag.

Mogens K. Nielsen fremhæver også, at de mange flere jobmuligheder vil gøre det mere attraktivt at bosætte sig i Region Syddanmark. Dette kan få positive følger for huspriserne, skattegrundlaget, foreningslivet og forretningslivet i området.

- Det er alle disse fordele ved Als-Fyn broen vi skal have frem, så man ikke blot koncentrerer sig om det trafikmæssige, siger formanden.

  • JO -

    Af:

    Områderedaktør for Faaborg-Midtfyn med base i Faaborg. Har arbejdet med journalistik siden midten af 80'erne. Kom til Faaborg i 2006.