Søndag er sidste chance for at deltage i en gudstjeneste før årelang renovering af Sønder Broby Kirke. Mens der er lukket, bliver caféen på Åløkkeparken taget i brug som kirkerum.

Sønder Broby: Efter mange og lange tilløb lukker Sønder Broby Kirke for at gennemgå en omfattende renovering, der ventes at vare et år og koste omkring 3,8 millioner kroner.

Det sker efter gudstjenesten på søndag, og det næste år må sognets kirkegængere sørge for at holde sig grundigt orienteret, for der venter dem lidt af en nomadetilværelse.

De tidlige gudstjenester holdes i kapellet ved kirken. Der er plads til 20-25 personer, og det vil dække behovet de fleste søndage, men der er ikke mulighed for at tilbyde altergang. Derfor har stiftet forlangt, at menighedsrådet finder et andet sted til højmesserne.

- Vi har lavet en aftale med plejehjemmet Åløkkeparken om lov til at bruge caféen til dette. Der er i forvejen gudstjeneste for hjemmets beboere hver anden tirsdag, så vi mener, at det er en god løsning, forklarer Kristian Nielsen, formand for menighedsrådet.

Er der tale om en særlig begivenhed som bryllup, begravelse eller bisættelse, så låner man nabokirken i Nørre Broby. Det gælder også ved dåbsgudstjenester.

Der er selvfølgelig også Guds grønne natur. Den tyer menigheden til anden pinsedag, ligesom tidligere år, med friluftsgudstjeneste i Præstens Skov.

Gulvets gåde

Trods alle grundige forberedelser er der stadig spørgsmål, der først kan besvares, når håndværkerne er kommet i gang. Et af de væsentlige er kirkegulvet, som skal udskiftes. Hvordan det nye skal lægges, vil de bygningssagkyndige først afgøre, når det gamle gulv er væk.

- Vi får nok ikke lov at støbe et betondæk. Det er mere sandsynligt, at gulvet lægges på et underlag af isolerende materiale som lecasten, siger Kristian Nielsen.

Desuden omfatter renoveringen kalkning af kirken inde, herunder rensning og reparation af kalkmalerier. Reparation af prædikestol og kirkebænke, der bliver malet i lyse og venlige farver for at fremhæve Sonia Brandes' altertavle fra 2002. Bagest i kirken indrettes et fleksibelt rum med stole i stedet for bænke, og så sættes der låger i de store tårnglugger for at hindre fugtindtrængning.

  • fyens.dk