Den 119 år gamle galease "Havgassen", som Træskibsforeningen Faaborg har erhvervet, fik sit fødenavn tilbage - nu hedder den atter "Haabet".

Faaborg: Der var både over- og undertoner og smuk maritim symbolik, da en champagneflaske i går blev svunget mod skroget af den agtværdige tomastede galease "Havgassen". Det hed den, men ...

Fakta om Haabet

Jagtbygget galease fra Rasmus Møllers Værft i Faaborg 1898.Oprindelig bygget til transport af levende fisk.

Godkendt til 18 personer plus to mands besætning - overnatning for op til otte personer.

Beskrives af Skibsbevaringsfonden som et af landets finest bevarede sejlførende fartøjer.

- Jeg døber dig "Haabet" og ønsker dig og din besætning al mulig held og lykke.

84-årige Grethe Hansen udførte dåben, og hun var den helt rigtige til at gøre det. Det var nemlig hendes bedstefar, der i 1898 fik skibet bygget på Rasmus Møllers Skibsværft i Faaborg. Dengang var det beregnet til at sejle med levende fisk, og galeasen blev dengang navngivet "Haabet". Nu er den tilbage i Faaborg og får sit fødenavn tilbage.

- "Haabet" - med to a'er som i Faaborg, understregede Jan Valbak, der er initiativtager til skibsprojektet.

Godt 60 var mødt op i forårssolen for at markere, at foreningen nu for alvor har fået dæk under fødderne.

Og så var der ellers gratis øl øl til alle dem, der havde flag med på havnen.

- Og dem uden flag må også godt få en, lød det muntert fra Valbak.

Fra køl til lønning

"Haabet" har været på bedding på Faaborg Værft de seneste 10 dage, og 10-12 af træskibsforeningens medlemmer har brugt deres påskeferie på at slibe skroget ned og male den igen.

- Vi har istandsat fra køl til lønning, og nu er den garanteret tæt. Det er vi faktisk ret stolte af, lød det fra Michael Christensen, skipper og pladsformand på projektet.

På længere sigt er det planen, at "Haabet" skal sejle kommercielle ture med turister, skolebørn og andet godtfolk i Det Sydfynske Øhav, men denne første sæson bliver det primært træskibsforeningens 140 medlemmer, der får glæde af skibet. "Haabet" skal nemlig have en større reparation, før det kan sejle kommercielt, forklarer Jan Valbak.

- Vi har indhentet tre tilbud, og det kommer til at koste en lille million kroner. Vi har cirka en fjerdedel på plads, så vi er godt på vej, lød det fra Jan Valbak.

Han glæder sig over at være med til at skrive er et lille stykke maritim Faaborghistorie.

- Og måske kan vi med det her projekt lokke andre træskibe til Faaborg. Vi har i hvert fald sået et frø, sagde han.

  • Journalist portræt

    Af:

    Journalist på lokalredaktionen i Faaborg med særligt fokus på børne- og undervisningsområdet, samt hvad der rør sig i det lokale erhvervsliv.