Naturoplevelser

I løbet af forholdsvis få år er det lykkedes at øge naturskønheden og mangedoble dyrelivet i og omkring Ringe Sø.

Ringe: Før 1997 ynglede færre end 10 par vandfugle ved Ringe Sø, men det antal er i dag steget til omtrent 100 ynglepar.

Årsagen ligger i en målrettet indsats, hvor vandstandshævning og buskrydning har bidraget til bedre forhold for vandfuglene, og resultatet er et stort naturområde der byder på fantastiske naturoplevelser tæt på byen.

I midten af 1800-tallet blev søområdet drænet og inddraget som landbrugsjord, men i 1980'erne startede lokale beboere et initiativ, der førte til en genopretning af søen i et samspil med amt og kommune, og 18. marts 2005 kunne Ringe Sø indvies.

Søprojektet blev i 2005 præmieret af Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur på Midtfyn - en pris, der blev givet for det vedholdende engagement, der har forbundet det midtfynske landskab med bymidten i Ringe.

Midtfynsposten lod sig lokke ud i den smukke natur omkring Ringe Sø i starten af det nye år, mens temperaturen var sunket under frysepunktet, og middagssolen skinnede fra en skyfri himmel, og det er der kommet følgende billeder ud af.

  • Af:

Mere om emnet

Se alle
Pas godt på dine fødder

Pas godt på dine fødder

Der ligger et vandreparadis lige uden for din hoveddør

Der ligger et vandreparadis lige uden for din hoveddør