Byplanlægning

Onsdag 25. oktober stiller Ringe Bibliotek sin store sal til rådighed for et borgermøde om fremtiden for bymidten i Ringe.

Ringe: Der har i en årrække været arbejdet med at skabe en attraktiv bymidte i Ringe, og det har blandt andet udmøntet sig i et oplæg fra konsulentfirmaerne Gehl og ICP, som borgerne kunne kommentere på ved et folkemøde i Midtfyns Fritidscenter i juni.

Forslag til Bymidteplan for Ringe er sendt i høring fra 16. oktober til 11. december 2017, og byens borgere får endnu en mulighed for at sætte deres fingeraftryk på det endelige resultat.

Forslag til de vigtigste indsatser for hele byen

- Fortsæt med at koncentrere handlen med fokus på Algade og Torvet.- Aktivering af tomme lokaler med pop-up butikker og funktionshybrider langs Algade, og prioritering af nye nøglefunktioner/aktive facader ved Torvet.

- Opgradering i form af synliggørelse og større oplevelsesrigdom (lys, kunst etc.) i de prioriterede passager og smutveje, der leder ind til hjertet.

- Nye forsider til bymidten gennem mere fortætning.

- Aktivering af bymidtens gader og pladser med særlig fokus på Torvet og Algade, bl.a. gennem midlertidig lukning af Algade og en ambitiøs event- og aktivitetskalender.

- Etablering af ny bylivsinventar med det formål at etablere både legende og socialt ophold, skiltning og belysning i bymidten.

- En eksperimenterende tilgang til bymidtens udvikling, der involverer borgere, aktører og foreninger og skaber ejerskab.

Kilde: Gehl

Det sker, når repræsentanter fra Gehl og ICP møder op i Ringe Bibliotek for at fremlægge de ideer, der skal ligge til grund for Ringe bymidtes udvikling, og hvor de vil åbne op for en dialog med borgerne.

 

Forskellige strategier

Projektleder for byudvikling i Faaborg-Midtfyn Kommune, Hanne Raunsmed Andersen, ser frem til mødet: - Gehl og ICP kommer og fortæller om deres analyse og de strategier, de tænker, der er vigtigst i forhold til byudviklingen. Det handler meget om, at man skal styrke hjertet i Ringe, og så er der peget på, at man kan have nogle bedre ankomstmuligheder i forhold til Torvet og Centrumpladsen, og at der for eksempel kan blive lavet en fælles oplevelseskalender, så det er nogle meget blandede strategier, der er lagt op til, siger hun. Ved mødet har borgerne mulighed for at blive informeret om planerne og få en dialog med nogle lokale politikere, som vil tale om, hvordan man vil gribe sagen an og sørge for at fremtidssikre Ringe så godt som muligt.- Der vil være fremmøde ved handelsstandsforeningen og bymæglerne, så der vil være rigtig mange aktører, der kan lytte og sætte aktiviteter i gang efterfølgende. Sidste gang var vi 100, men det skal vi ikke regne med, at vi når op på denne gang, men vi regner da med, at vi når op på 50, siger Hanne Raunsmed Andersen. 

Der er sidste tilmelding mandag, men den frist skal man ikke tage alt for alvorlig. 

- Det er mere for at have en forhåndsfornemmelse for, hvor mange der kommer, så hvis man ikke har tilmeldt sig endnu, kan man stadig møde op onsdag og deltage ved mødet, siger hun.

Arrangementet starter klokken 17, hvor udvalgsformand Søren Kristensen vil byde velkommen og overlade scenen til Gehl og ICP, som vil gennemgå planerne for Ringes Bymidte.

Herefter er der mulighed for at komme i dialog med konsulenterne, og efter et kort oplæg om det videre forløb vil der være mulighed for en byvandring.

  • Af: