Udspil fra SF lægger op til at opgradere det samlede ambulance-beredskab i Region Syddanmark med 14,5 mio. årligt.

Akutbiler i Faaborg og Middelfart, en ekstra ambulance til Ærø og øget beredskab til Langeland.

Det er nogle af kernepunkterne i et udspil om fremtidens ambulance-beredsskab, som SF i Region Syddanmark nu lægger frem.

Oplægget giver et samlet bud på at løfte regionens ambulance-beredskab efter flere års uro. Selskaberne Bios og Responce overtog i 2015 ambulancekørslen fra Falck, siden gik Bios konkurs, hvorefter Region Syddanmark hjemtog driften og stiftede Ambulance Syd, der nu kører ambulancerne i størstedelen af regionen, mens Responce fortsat sidder på Trekantområdet.

SFs ambulance-udspil

Hovedtrækkene i SFs udspil til et samlet ambulance-beredsskab i Region Syddanmark:Akutbiler: Genoplives i Faaborg, Skærbæk, Haderslev, Grindsted. Desuden placeres en akutbil i Middelfart, hvorfra den kan dække f.eks Nordfyn. Pris: 9,25 mio.

Ærø: Etablering af en ekstra ambulance, der har tilkaldevagt, når øens primære ambulance er optaget i flere timer. Pris: 0,3 mio.

Langeland: En af døgnambulancernes i Svendborg gøres til en 24-timers effektiv ambulance, der skal dække Langeland, når øens ambulance er væk i flere timer. Pris: 1 mio.

Paramedicinere: Skal bruge vagttiden i yderområderne og ikke bruge tid på at bemande ambulancer. Besparelse: 2 mio.

Sønderborg/Als: En af døgnambulancerne i Sønderborg konverteres til 24 timers effektiv ambulance, der kan dække Als. Pris: 1 mio.

Varde/Grindsted/Vejen: Akutbil i Grindsted genoplives, desuden etableres i Varde og i Vejen en ambulance, der har vagt 11-23. Begge tiltag for at afhjælpe lange responstider. Pris: 5 mio.

Forskning: Regionen skal i to år indsamle og analysere data fra akutte og ikke-akutte kørsler i regionen for at finde viden om hvilket beredskab, der virker bedst.

Læge på AMK: En akutlæge placeres permanent på AMK - Akut Medicinsk Koordinationscenter - og står til rådighed for reddere. Den funktion ligger i dag hos de læger, der bemander lægebilerne og selv er i aktion.

SFs udspil vil ifølge Ida Damborg, regionsrådsmedlem for SF, årligt koste 14,5 millioner kroner - millioner, som SF vil finde i regionens uforbrugte midler.

- Vi har hvert år uforbrugte midler i så store tal, at jeg tror, det er muligt at finde 14,5 millioner. I perioden 2012-2016 havde vi 1,6 milliarder i uforbrugte midler, som vi hvert år går ud og køber ting for, som er budgetteret til året efter. Det koster cirka 500 millioner om året at køre beredskabet, og i det spil er 14,5 millioner ikke mange penge, siger Ida Damborg, som opfordrer de øvrige politiske partier til også at lavet et samlet oplæg for regionens ambulance-beredsskab.

Mindst én ambulance

SF-oplægget, som får en blandet modtagelse af flere politiske med- og modspillere, vil blandt andet genoplive akutbiler i Faaborg, Haderslev, Skærbæk og Grindsted og yderligere placere en akutbil i Middelfart, der blandt andet skal kunne dække behovet på Nordfyn.

- På Nordvestfyn og i Trekantområdet havde man førhen udrykningslæger, der kunne tage hurtigt ud og havde tilkaldevagter, og dem kom der ingen erstatning for, da de blev sparet væk. En akutbil i Middelfart vil kunne nå både Nordfyn og Fredericia og Børkop, siger Ida Damborg, der ligeledes vil sikre både Ærø og Langeland, at der altid er mindst én ambulance inden for rækkevidde.

Står det til SF skal der på Ærø laves en aftale om, at der altid er to ambulancer, forstået på den måde, at ambulance nummer to er klar som tilkaldevagt, hvis den anden ambulance er optaget af en patient, der f.eks skal bringes fra øen med helikopter.

- På Ærø tager det længere tid at få en patient videre i systemet, fordi man skal vente på helikopteren. Det er et problem, og det gør folk utrygge, og det kan de ikke være tjent med. Der skal ikke være to ambulancer fuldt bemandet og på vagt hele tiden, men det er muligt at lave tilkaldevagter, lyder det fra Damborg.

Ti mio. til scanner

Også Langeland skal ifølge SF-udspillet opgraderes.

- Hver tredje gang, borgerne på Langeland tilkalder en ambulance, skal de vente mere end 15 minutter. Det er uanstændigt, og derfor foreslår vi, at den ene af Svendborgs døgnambulancer gøres til en 24 timers effektiv ambulance. Den skal dække Langeland, når øens ambulance kører patienter til f.eks OUH og er væk tre-fire timer. Da skal Langeland ikke være uden dækning, mener regionsrådspolitikeren, som i det hele taget vil sikre alle i regionen mod meget lange reponstider.

Ida Damborg forventer, at hendes politiske modstandere vil protestere mod at tage pengene fra puljen med uforbrugte midler, og hun er også klar til en model, der hedder at finde midlerne via besparelser.

- Mange vil sige, at man ikke kan tage fra de uforbrugte midler, og det ville også være uforsvarligt, hvis vi kun havde oplevet at stå med uforbrugte midler ét år, men det har vi stået med hvert år, og vi har flere gange set, at det var muligt med ét at finde mange millioner. Det gjaldt f.eks, da man skulle finde ti millioner til at uddanne personale, som skulle betjene en ny scanner på OUH. Den udgift havde man glemt, og de ti milioner blev fundet uden at blinke.

  • Kim Skovsby

    Af:

    Jeg er journalist på erhvervsredaktionen på Fyens Stiftstidende. Her har jeg været ansat siden 2006, og jeg har dækket mange forskellige stofområder (bolig, mad, samfundsforhold), ligesom jeg i en årrække var lokalredaktør på redaktionen i Kerteminde. Jeg har været på erhvervsredaktionen siden 2014 og skriver blandt andet om privatøkonomi, social dumping og virksomheder. Jeg bor i Kerteminde og bruger bl.a fritiden på at ro havkajak.

Mere om emnet

Se alle
4
Ambulance-udspil får blandet modtagelse

Ambulance-udspil får blandet modtagelse