Borgere skal sikres retten til at få sager til debat i kommunalbestyrelsen, foreslår SF. Socialdemokraterne er positive over for tanken, der skal debatteres i kommunalbestyrelsen på mandag.

Faaborg-Midtfyn: Borgere i Faaborg-Midtfyn skal sikres retten til at få deres sag bragt til politisk behandling i kommunalbestyrelsen.

Sådan er det ikke i dag, hvor borgere må sætte deres lid til, at et medlem af kommunalbestyrelsen tager sagen op, men det laver et forslag fra SF'erne Torben Smith og Jakob Holm om på.

- Grundtanken er at sikre, at en stor gruppe borgere får ret til at få deres sag bragt op i kommunalbestyrelsen, hvis de er løbet mod en mur, forklarer Torben Smith.

Forslaget

Forslaget, der sikrer retten til, at en sag bliver behandlet i kommunalbestyrelsen, er ifølge Torben Smith blevet drøftet i SF-regi i et års tid.Det er Torben Smith og Jakob Holm, der har stillet forslaget i Faaborg-Midtfyn Kommune.

I dag er det politikerne, der kan bede om at få en sag i kommunalbestyrelsen.

Rødovre Kommune var den første kommune til at vedtage forslaget. Flere andre er nu fulgt efter.

- Der kan sidde borgere med fælles interesse og gerne vil have et projekt igennem, men ikke kan finde et parti eller politiker i kommunalbestyrelsen, der vil stille forslaget. Så har man nu denne ret, uddyber lokalpolitikeren.

1200 underskrifter

Forslaget er blevet født i SF-regi og blevet debatteret rundt om i landet - også på Fyn. I Svendborg har man sagt nej til forslaget, i Middelfart er der sagt ja, mens Odense-politikerne har nedsat en arbejdsgruppe, der skal undersøge, hvordan man kan involvere borgerne.

Grundtanken er at sikre, at en stor gruppe borgere får ret til at få deres sag bragt op i kommunalbestyrelsen, hvis de er løbet mod en mur

Torben Smith, SF, kommunalbestyrelsesmedlem i Faaborg-Midtfyn

Det er netop en større involveringsgrad, der er tanken med forslaget, fastslår Torben Smith.

- Det er for at udvide den demokratiske del, og jeg kan ikke komme i tanke om eksempler, hvor vi ikke har taget mod forslag fra folk. Men til at de så også bliver stillet som konkrete forslag, der er nok et spring, mener lokalpolitikeren, der peger på, at der skal være en større gruppe bag, før en sag finder direkte vej til kommunalbestyrelsen.

Han nævner selv mindst 1200 underskrifter, før det kan lade sig gøre, og det er en stort antal, erkender han.

- Det er rigtig mange og svært at forstille sig, at man kan skaffe 1200 underskrifter. Men det skal ikke bare være 100 underskrifter, men sager, der har en vis grobund. Jeg ved ikke, om det vil have en stor effekt, men princippet synes jeg er godt, siger Torben Smith.

Ny model i spil

Forslaget blev drøftet forleden i Økonomiudvalget, og hos socialdemokraterne er der sympati for forslaget. Men her ser man gerne en anden model.

- I kommunalbestyrelsen er det kun politikerne, der har lov til at drøfte sagen. Hvis vi gjorde det på vores temamøder, kunne vi invitere borgerne bag forslaget med og så gå i dialog med dem, påpeger Hans Stavnsager.

- Så vi er meget positive. Det er et godt bud fra SF, men der kan være andre, tilføjer den socialdemokratiske borgermesterkandidat.

Torben Smith afviser ikke den socialdemokratiske model.

- Det vil være en anden måde at involvere borgerne på, og som jeg synes kunne være ret spændende. Det vil jeg i de næste par dage arbejde lidt videre med, oplyser Torben Smith. 

- Der er i hvert fald en positiv stemning for at brede det ud, så borgerne kan blive mere involveret, tilføjer SF'eren.  

Forslaget skal drøftes i byrådssalen på mandag, når kommunalbestyrelsen har det første møde efter sommerferien.

- Så kan der måske arbejdes videre med det i efteråret, så det er klar til, at den nye kommunalbestyrelse træder til, mener Hans Stavnsager.

  • Kolofon

    Af:

    Jeg er født og opvokset i Ringe og har siden 2008 haft fornøjelsen af at skrive om stort og småt fra det midtfynske område. Specielt fritids- og foreningslivet har min store interesse og desuden dækker jeg ofte retssager. I min fritid løber jeg gerne og deltager hvert år i Lillebælt Halvmaraton.