Rudme: 13. oktober klokken 15.30 afsløres det nye vartegn i Rudme, kunstværket "Leg i Livstræets Krone", som fremover kan ses i den store, flotte blodbøg langs Rudmevej lige ud for Friskolen.

Kunstværket består af tre legende børn oppe i selve trækronen, og neden under er der en speciel folkebænk, som er formgivet efter træstammen. Alt sammen formet i metaltråd af de to cubanske kunstnere Arcadio og Ruben.

Inspirationen er fundet i Erik Lindbergs sang "Livstræet" samt i Gnags' sang "Under bøgen". De to sange vil blive sunget i forbindelse med ferniseringen.

Kunstværket er finansieret gennem crowdfunding og med midler fra Faaborg-Midtfyns "Slå i gang pulje". /EXP