Valggruppe har drøftet situationen efter kommunalbestyrelsesmedlems død

Der er sket en række ændringer i nogle politiske udvalg i Faaborg-Midtfyn Kommune efter, at kommunalbestyrelsesmedlem Niels Moritzen (V) døde i forrige uge.

Flere er af rent teknisk art. Førstesuppleant Andreas Møller, som stod på Venstre-listen ved kommunalvalget i 2013, men siden er skiftet til Konservative, er i forvejen indkaldt som suppleant for Jane Heitmann (V), der har orlov.

I stedet indtræder 2. suppleant Ole Pedersen på Niels Moritzens plads.

Men når Jane Heitmann vender tilbage, overtager Andreas Møller, som stadig er den første suppleant, Niels Moritzens plads og fortsætter valgperioden ud.

Valggruppen, hvori Niels Moritzen var med, bestående af Venstre, DF og Sydfyns Borgerliste, har holdt møde og fordelt en række udvalgsposter på følgende vis.

Herdis Hanghøi (V) afløser Niels Moritzen i Økonomiudvalget.

Søren Sønderlund Hansen (V) overtager Niels Moritzens plads i Teknik- og Miljøudvalget.

Ole P. i sundhedsudvalg

Herdis Hanghøi har været stedfortræder for Jane Heitmann i Sundhedsudvalget, men overlader denne post til Ole Pedersen frem til 30. juni, hvor Jane Heitmann vender tilbage til kommunalbestyrelsen.

Søren Sønderlund Hansen forlader Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Posten er tilbudt Andreas Møller, som ifølge borgmester Christian Thygesen (V) pr. mail har sagt ja tak.

I øvrigt har ingen medlemmer krav på en udvalgspost.

- Jeg ved godt, at det er kotume, at man får mindst én post, men loven nævner det ikke. Det har vi fået en juridisk vurdering af, tilføjer borgmesteren.

  • Lorenzen_Michael

    Af:

    Arbejder især med det teknik-, miljø- og havnespørgsmål samt natur på Faaborg-redaktionen.