Popularitet er ikke målet


Popularitet er ikke målet

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

NATUR: Lars Torup fra Danmarks Naturfredningsforening var godt klar over, at folk ikke ville klappe i hænderne, da foreningen gik ind i drivhussagen fra Horne

FAABORG: - Jeg synes ikke, jeg er naturarrogant, som jeg kan se, jeg bliver kaldt i et læserbrev, siger Lars Torup der er menigt medlem af den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening (DN).

Læserbrevet blev udløst af en artikel i Fyens Stiftstidende om DN's anke af tilladelsen til et drivhusbyggeri på Horne Planteskole. Ikke alle kunne som DN se formålet med at anke den pågældende sag.

- Naturligvis er vi kede af det, hvis vore anker betyder, at folk skal gå fra hus og hjem. Vi er ikke ligeglade. Men vi er nødt til primært at tage hensyn til det, vi er sat til at beskytte, nemlig natur- og landskabelige værdier. Jeg er fuldstændig klar over, at en sag som den i Horne ikke gør os populære og skaffer os flere medlemmer, men vi kan ikke vælge sager ud fra det kriterium. Hvis medlemmerne i lokalkomiteen er enige om, at en sag er så vigtig, at vi skal gå ind i den, jamen så gør vi det, siger Lars Torup.

Sagen fra Horne Planteskole endte som bekendt i et kompromis. Grunden bliver nu tinglyst med det eksisterende syrenhegn, og så kan DN leve med den byggehøjde på drivhuset, som kommunen har godkendt.

Ikke ses isoleret

Men sagen fra Horne kan ifølge Lars Torup ikke ses isoleret. Den er et eksempel på, at problemer godt kunne være taget i opløbet, hvis politikere og myndigheder i Faaborg i højere grad ville tage DN's eksistens alvorligt.

- Jeg synes ikke, der bliver rådgivet godt nok. I det mindste skal man sørge for, at de involverede i byggesager er klar over, at DN eksisterer, og at vi har muligheden for at anke. Og anbefalingen kunne jo være, at en bygherre skal tage kontakt til os i god tid, så vores holdninger kan indarbejdes i projektet. Det vil i nogle sager betyde, at vi ikke behøver at anke, siger Lars Torup.

Han understreger, at DN er nødt til at rejse en del sager af helt principielle grunde. Hvis DN ikke anker, kan der bliver skabt præcedens for nogle udviklinger, som DN ikke kan acceptere.

Nogle gange anker DN også selv om foreningen på forhånd ved, at den ikke får medhold. Det gælder for eksempel med den lange række af ansøgninger om udvidelser af svinebesætninger. DN mener, at de mange flere svin og deres gylle skaber en forringelse af miljøet, og der bør laves grundigere miljøundersøgelser (VVM-redegørelser) forud for en godkendelse. Hidtil har ingen af dem givet medhold.

- Vi håber, at fortsatte anker kan være med til at få ændret praksis og lovgivningen på området. Debatten har allerede medført visse ændringer i den hidtidige praksis, siger han.

DN har særstatus

DN har en særstatus i en lang række sager. Foreningen kan på linie med berørte naboer etc. anke en afgørelse til Naturklagenævnet.

Men Lars Torup er ikke meget for at kalde det for et privilegium.

- Det er ikke et privilegium på den måde, at vi alene vide. Vi tager også sager op på baggrund af henvendelser fra borgere, der ikke er medlemmer, siger han.

- Men har DN ikke et ansvar over for dem, de påfører en anke.

- Vi har selvfølgelig et moralsk ansvar, og vi kan ikke bruge retten til at klage i tide og utide. Det er jo også langtfra alle de sager, vi går ind i, som ender med en anke. Men i princippet er vi kun ansvarlige over for vore medlemmer. Hvis de er utilfredse med de sager, vi anker, så kan vi jo væltes ved årsmødet.

Popularitet er ikke målet

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce