Faaborg-Midtfyn: Venstres nyvalgte stemmesluger, Anne Jørgensen, Lyø, nåede kun et enkelt kommunalbestyrelsesmøde, inden hun tager orlov. Forklaringen er, at Anne Jørgensen er højgravid, og skal føde sit første barn med termin 4. februar. Følgelig har hun søgt - og fået bevilget - tre måneders betalt orlov fra kommunalbestyrelsesarbejdet.

I de kommende tre måneder varetages hendes pligter i økonomiudvalget af partifællen Lars Tribler, mens Kristian Nielsen vikarierer i hendes stol i Sundheds- og Omsorgsudvalget. Søren Sønderlund Hansen, der ikke opnåede genvalg til kommunalbestyrelsen ved valget i november, er førstesuppleant til kommunalbestyrelsen og indkaldes til de tre møder, hvor Anne Jørgensen tager sig af sin lille dreng.

  • JO -

    Af:

    Områderedaktør for Faaborg-Midtfyn med base i Faaborg. Har arbejdet med journalistik siden midten af 80'erne. Kom til Faaborg i 2006.