Børn over otte ifølge med voksne kan smede jern og slibe sten.

OplevTarup-Davinde/Hudevad: For fjerde gang i år er der åbent på to museer i Tarup-Davinde-området samme dag den 2. søndag i måneden. Det bliver således 13. august. Børn over otte år ifølge med en voksen kan selv få lov både at smede jern og slibe sten.

Af Hudevad Smedje udsprang i løbet af 1930'erne Hudevad Radiatorfabrik. I den første maskinhal fra 1931 lige bag smedjen fremstilledes søjleradiatorer af formpresset pladejern. På loftet boede svende og lærlinge. I dag rummer maskinhallen Hudevad Smedjemuseums udstilling. I løbet af 1960'erne byggedes der til næsten hvert år og staben nåede op på 300 ansatte.

På Davinde Stenmuseum kan man se en stor samling af flint i mange former, som rester af gravegange, stenkerner efter for eksempel søpindsvin, redskaber fra stenalderen og smukt slebne som smykkesten. Det danske land er rigt på sten af mange forskellige slags, men meget få er så at sige vores egne, dannet her gennem tiderne. Til gengæld er der meget af en bestemt slags, nemlig flinten. /EXP