Kommunen vil sikre bedre alarmering, og Erling Bonnesen vil have sundhedstjek på lovgivningen.

Brobyværk: Erik Larsen er forbløffet over så lidt, Faaborg-Midtfyn Kommune og FFV har gjort for at begrænse skadervirkningerne og følge op på uheldet.

Ifølge biolog ved Faaborg-Midtfyn Kommune, Rasmus Bro, beror det på en faglig vurdering, hvordan man bedst håndterer en vandløbsforurening:

- Vi vurderer blandt andet på, hvordan vi stopper ulykken i at udvikle sig, og hvad vi kan gøre, som gør mindst skade og mest gavn for vandløbets fremtid. Her har vi fjernet sediment fra bunden af bækken for at forhindre at det forurenede bundmateriale spredes ved næste regnskyl, mens vi har vurderet, at det ikke har været muligt at pumpe opløste stoffer op fra vandsøjlen.

Kommunen har tilladelse til at lukke spilde- og regnvand ud i bækken, når kloaksystemet bliver belastet, for eksempel ved regnskyl. Derfor betragtes udslippet som en lovlig hændelse, og derfor har hverken kommunen eller Miljøstyrelsen taget prøver af vandet.

Til gengæld har organisationen Bæredygtig Landbrug sendt prøver til analyse for kvælstof, fosfor, tungmetaller og andre miljøfremmede stoffer. Analyseresultatet kendes endnu ikke.

Søren Kristensen (V), formand for Teknik og Miljøudvalget, er utilfreds med, at der ikke var alarm på overløbsbassinet, og har sammen med kommunens miljøafdeling sat et arbejde i gang, der skal sikre, at den slags udslip opdages. Samtidig har det lokale folketingsmedlem, Venstres miljøordfører Erling Bonnesen, lovet at forfølge sagen overfor Miljø- og Fødevareministeriet for at få vurderet, om lovgivningen på området er tiltrækkelig.

 

 

  • JO -

    Af:

    Områderedaktør for Faaborg-Midtfyn med base i Faaborg. Har arbejdet med journalistik siden midten af 80'erne. Kom til Faaborg i 2006.

Mere om emnet

Se alle
Den forurenede bæk: Landmanden, der rejste sig mod miljøsvineriet

Den forurenede bæk: Landmanden, der rejste sig mod miljøsvineriet

Larsen og søslaget ved Brobyværk

Larsen og søslaget ved Brobyværk

Bonnesen: - Slamforurening fra Ølsted kan ende på ministerens bord

Bonnesen: - Slamforurening fra Ølsted kan ende på ministerens bord