Landsbyklyngen "Over sø og land" er så småt ved at tage form og efterlyser input til projekter, den kan arbejde videre med.

Tarup-Davinde: 68 interesserede lagde vejen forbi, da der forleden var borgermøde om et nyt, grænseoverskridende landsbysamarbejde, der skal binde 14 lokalsamfund omkring Tarup-Davinde sammen. Det er Danske Gymnastikforeninger, forkortet DGI, der står bag det såkaldte landsbyklyngesamarbejde, som har fået navnet "Over sø og land".

Styregruppen

Styregruppen består af Børge Rasmussen, Odense, der sidder med i Friluftsrådet, Morten Madsen og Dorthe Nonnegaard fra Sdr. Nærå, Per Brunsgaard fra Årslev, Egon Hansen og Herdis Hanghøi fra Ferritslev, Ivan Underlin fra Davinde og Kirsten Juul Henriksen fra Tarup. Derudover repræsenterer Jens Peter Jakobsen Faaborg-Midtfyn Kommune, Bent Juhler repræsenterer Odense Kommune, og Maja Ørum er repræsentant for DGI.

Deltagerne kunne vælge sig ind på fire områder: Børn, unge og familietilbud, transport og infrastruktur, mødesteder med kultur-, sport- og fritidsoplevelser, samt frilufts- og naturoplevelser.

- Det var sjovt at se, at over halvdelen havde sat sig på holdene, der handlede om frilufts- og naturoplevelser. Dernæst kom mødesteder, dernæst børn, unge og familietilbud og til sidst transport og infrastruktur. Bare af det kunne man afspejle en interesse blandt deltagerne, fortæller Maja Ørum, der er ansat som landsbykonsulent af DGI.

Det var sjovt at se, at over halvdelen havde sat sig på holdene, der handlede om frilufts- og naturoplevelser. Dernæst kom mødesteder, dernæst børn, unge og familietilbud og til sidst transport og infrastruktur. Bare af det kunne man afspejle en interesse blandt deltagerne

Maja Ørum, landsbykonsulent

Der blev efterfølgende nedsat en styregruppe, der skal finde ud af, hvilke projekter landsbyklyngen skal arbejde videre med. Foruden styregruppen og en kommunikationsgruppe, skal der nedsættes en gruppe af ambassadører, der skal hjælpe med at inddrage andre borgere, og når klyngens ideer ligger fast, skal der nedsættes en række arbejdsgrupper.

Maja Ørum understreger, at der er både er plads til dem, der vil arbejde med de mere overordnede strategier og dem, der er mere praktisk orienterede. Erfaring er heller ikke et krav, det skal være lysten, der driver værket.

Det er udelukkende borgerne selv, der beslutter, hvad de vil arbejde med, og derfor er det vigtigt, at så mange som muligt bliver hørt.

- Selvom det var et flot fremmøde, er det kun 68 ud af 7777 borgere, som bor i det her område (der deltog i borgermødet, red.) Og det er interessant at få flest muligt til at give deres mening til kende, og i forbindelse med det, kommer der et spørgeskema, som vi gerne vil have alle borgere til at svare på, siger Maja Ørum.

Styregruppen mødes igen 8. februar i Ferritslev Fritidshus, og det er stadig muligt at komme med på holdet, forsikrer Maja Ørum.

  • Af: