Brobyværk: Hvis man er skrubtudse, frø, fisk eller and og normalt holder til ved Odense Å ud for Brobyværk Kro, har det de seneste dage været klogt at holde sig lidt på afstand.

For det er de store maskiner, der buldrer og brager og banker og regerer. Det er nemlig lige nu, det gamle bolværk langs åens bred er ved at blive skiftet ud.

Det gamle bolværk var pilråddent, og hver gang nogen betrådte åbreden, bidrog de til, at det hele styrtede mere og mere sammen.

Nu er gravemaskiner og brave arbejdsmænd i gang med at sætte et nyt flot bolværk op på en 80 meter lang strækning. Bolværket er blandt andet lavet af pæle af rubintræ, som er noget af det mest holdbare, der findes. Derefter skal der lægges trådnet, store sten og jord på, og til sidst skal der såes græs øverst, så åbreden kommer til at flugte dem med det nye bolværk.

- Det bliver rigtig flot, når det er færdigt, siger blomsterhandler Ove Andersen, tidligere mangeårig formand for Brobyværk Handel & Håndværk og stadig aktiv på en række fronter i byen.

Det nye bolværk koster 130.000 kroner, og for de penge får man et nyt bolværk på strækningen fra slusen ved Marsk Billesvej og hen til "andebroen" - broen med byens vandcykler, som ligner ænder.Kommunens borgerbudget havde oprindelig givet 35.000 kroner til det nye bolværk.Resten er finansieret sådan: Brobyværk Handel & Håndværk 10.000 kroner, Lokalrådet 8000 kroner, Foreningen til Brobyværks Forskønnelse 3000 kroner, Brobyværk Kro 5000 kroner, og endelig har KEN Fonden givet de sidste 69.000 kroner.Arbejdet udføres af Ove Andersens søn, Morten Sparvath, der driver firmaet Anlægsgartner Sparvath i Fangel, og af Vester Hæsinge Maskinstation.

Ove Andersen forventer, at det hele er færdigt i løbet af den kommende uge. Men dermed behøver det ikke være slut.

- Jeg har en drøm om, at vi kan skaffe midler til at forlænge bolværket med yderligere 80 meter på den anden side af ande-broen. Og måske kunne man udvide broen, så de gamle fra plejehjemmet kunne køre ud med deres kørestole og kigge på åen derfra. Det kunne også være fantastisk, hvis der kunne laves en form for platform langs åen, hvor kroen kunne have borde med udeservering, siger byens aktive blomsterhandler.

  • Af:

Mere om emnet

Se alle
1
Trods nabokritik: Politikerne nikker til millionprojekt ved Odense Å

Trods nabokritik: Politikerne nikker til millionprojekt ved Odense Å

2
Nye boliger ved Odense Å: Politisk opbakning til byggeplaner revurderes

Nye boliger ved Odense Å: Politisk opbakning til byggeplaner revurderes

Forsømt købmandsgård solgt - boliger på vej

Forsømt købmandsgård solgt - boliger på vej