FAABORG: Både Plankontor og Facade- og Skilteudvalget anbefaler politikerne et nej på en ansøgning fra SuperBrugsen i Mellemgade. Brugsen har bedt om tilladelse til at "lukke" vinduerne ud mod Mellemgade i den tidligere bankbygning - og to vinduer ud mod parkeringspladsen. Forvaltningen kalder det en forringelse af bygning og byrum.