Ringe: Grænseforeningerne på Fyn indbyder til foredrag med politikeren Anke Spoorendonk, som skal fortælle om sin ministertid i Slesvig-Holsten.

Anke Spoorendonk repræsenterer det danske mindretals politiske parti, SSW. I 1996 blev hun formand for SSWs landdagsgruppe og dermed Karl Ottos Meyers efterfølger.

Fra 2012-2017 var hun minister for justits, kultur og Europa i den slesvig-holstenske delstatsregering under socialdemokratisk ledelse. Hun skal fortælle om denne ministerperiode for mindretallet, også for flertallet.

Det foregår 18. januar kl. 19.30 på Ringe Bibliotek. Entré 50 kr. /EXP