Kollegiet Vestergade for unge med autisme har oprettet et kompetencecenter, der skal udbrede kendskabet til diagnosen på skoler og arbejdspladser.

Ringe: Da kollegiet blev oprettet i 2011 var de kun tre beboere, men gennem årene er Kollegiet Vestergade vokset og vokset, så der i dag bor 26 unge med en autisme-diagnose. Knap halvdelen af dem går på Midtfyns Gymnasiums autismelinje, mens resten er i gang med andre ungdomsuddannelser eller tilbud.

- Kommunerne er ved at finde ud af, at målgruppen har et potentiale og der er mulighed for fremtidssikre, både med uddannelse og med at være selvforsørgende. For 15 år siden var der ikke så mange muligheder, og de fleste ville ende på førtidspension. Og det er trist, både for de unge og set samfundsøkonomisk, fortæller Lasse Andersen, der er projektleder og ansat på kollegiet.

Om kollegiet Vestergade

Kollegiet Vestergade startede i 2011 samtidig med, at Midtfyns Gymnasium oprettede en autismelinje. Dengang boede der tre unge, i dag er der cirka 26 beboere.Omkring halvdelen går på Midtfyns Gymnasium, mens resten er i gang med andre ungdomsuddannelser eller tilbud.

Kollegiet har pædagogisk personale ansat og er bemandet morgen, eftermiddag og aften alle ugens dage.

Beboerne skal være forholdsvis selvstændige og velfungerende for at bo på kollegiet.

Kollegiet har for nyligt oprettet et kompetencecenter, der tilbyder vejledning og viden om autisme til skoler og uddannelsesinstitutioner, der har børn og unge med en autismediagnose. Kollegiets ansatte står i forvejen for mentorordningen på Midtfyns Gymnasiums autismelinje og kan fremover varetage samme opgave på andre uddannelsesinstitutioner.

- Vi er også i dialog med Faaborg-Midtfyn og andre kommuner om at oprette netværksklubber for unge med autisme. De, der bor på kollegiet, er en del af et socialt fællesskab, hvor de, der bor hjemme eller i egen bolig ofte har svært ved at få et socialt netværk, og der er klubberne en god indgangsvinkel for de unge, siger Lasse Andersen og tilføjer, at de unge i klubberne også kan få hjælp til for eksempel at håndtere stress.

- Det er en målgruppe, der er i risikogruppen for stress og depressioner, fordi deres generelle stressniveau er højt.

For Lasse Andersen er der sådan set ikke nogen begrænsninger på, hvad kompetencecenteret kan være behjælpelig med. Heller ikke geografisk, da det ikke kun er et tilbud for unge i Faaborg-Midtfyn. Faktisk kommer størstedelen af beboerne fra andre kommuner.

- Jeg kunne også se centeret hjælpe arbejdspladser, der har folk med autisme ansat. Tit er det ganske små justeringer på arbejdspladsen, der skal til for at lette stressniveauet, fortæller projektlederen.

  • Af: