Lokaldebat: Jorden kalder, Alternativet lytter
Af: Anne Marie Dahler, Katterød, for Alternativets kandidater ved kommunalvalget

Politikerne lytter ikke til borgerne ! Det viser en undersøgelse, som Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, lige har offentliggjort. For eksempel oplever næsten halvdelen, at kommunalpolitik er for svært at forstå (47 procent). Godt hver tredje borger føler sig ikke godt nok informeret om kommunalpolitik (36 procent). Og halvdelen af de unge mellem 18-24 år mener, det er uinteressant for unge at deltage i kommunalpolitik (49 procent). Det er rystende og det er næppe bedre i Faaborg-Midtfyn Kommune end andre steder.

Alternativet er blevet til som et modspil til den tillidskrise, der er i det politiske system. Det er derfor, at en ny politisk kultur, hvor alting vendes på hovedet, er en mærkesag for Alternativet. Vi vil væk fra kontrolpolitikken og vi vil fremme borger-innovation. Vi vil arbejde for at politik skal være inddragende og vedkommende, og vi ser det som politikernes opgave at lytte. Åbenhed, ærlighed og ordentlighed er i højsædet, og der skal selvfølgelig også være plads til uenighed og til masser af sunde debatter om, hvordan vores kommune skal være at leve i. Faaborg-Midtfyn Kommune skal være et godt sted for alle.

En af de ting, vi gerne vil lave om på, er en forældet udvalgsstruktur, der indebærer, at det meste politiske arbejde foregår i lukkede rum, - i de faste udvalg. Vi vil arbejde for ad hoc udvalg, med både borgere, interessenter, virksomheder, foreninger og kommunalpolitikere, der skal rådgive kommunalbestyrelsen på forskellige områder såsom erhvervspolitik, sundhedspolitik osv. Det er dem, der har en masse viden om et område, der skal lave politikudvikling og strategier, sammen med folkevalgte politikere. En sådan ny struktur kræver hverken dispensationer eller frikommunestatus, men kan etableres inden for rammerne af Styrelsesloven.

Med sådan en struktur kan vi bringe borgere og politikere tættere på hinanden, og flytte politikudvikling væk fra forvaltningen og over til dem, der faktisk har ansvaret for politikudviklingen (politikerne) og dem der ved noget om politikområderne (interessenter og fagpersoner) og dem der berøres af politikken (borgerne). Forvaltningen kan på den måde arbejde med det, der egentlig er deres gebet, nemlig at forvalte.

I Alternativet tager vi det med et gran salt, at dette forslag formentlig bliver behæftet med tillægsord som hippie-agtigt, gøgler-agtigt osv. Vi vil dog understrege, at vi tager den demokratiske proces ganske alvorligt, og er af den opfattelse, at det er tid til nytænkning, så politik igen kan blive en levende, dannende og demokratisk proces, både for borgere og politikere. Og hvis du som borger, virksomhed, eller forening gerne vil tale med os, så skriv eller ring - vi i Alternativet er altid parate til at lytte.