Det har i nogen tid været spændende, men også beskæmmende at følge udviklingen i samspillet i den øverste ledelse i Faaborg-Midtfyn Kommune og samspillet mellem kommunalbestyrelse og direktion. 

SF står fortsat bag den strukturændring alle partier i kommunalbestyrelsen har været med til at beslutte - en beslutning, der skulle skabe større sammenhængskraft i kommunen. 

Men vi må konstatere, at der er et stort og presserende behov for at få skabt en ny start. Vi ønsker Faaborg-Midtfyn kommune drevet i respekt for de enkelte borgere, medarbejdere og ledere. Vi ønsker, at kommunen drives, så borgerne får mest mulig service for de penge vi har til rådighed. 

Når vi skal opnå dette er det helt uholdbart, at tidligere respekterede ledere og chefer af borgmesteren hænges ud som impotente. Flere af de indsatser og effekter, som Christian Thygesen opregner i sin artikel, er forslag stillet af den tidligere ledelse, inden den nye direktion trådte til. Det har intet med ny struktur at gøre. At kommunens økonomi er god nu, skyldes primært et langt træk, der blev startet i 2010. 

Vi er helt enige med borgmesteren i, at politik intet er værd uden handling. Den vigtigste handling lige nu er at få skabt et nyt grundlag for godt samarbejde mellem direktion og kommunalbestyrelse, samt en klar forventningsbeskrivelse fra kommunalbestyrelsen til direktionen. Det skylder vi alle borgere og medarbejdere i kommunen. 

Vi ønsker en kommune, hvor udgangspunktet er tillid, samarbejde og respekt, og at der arbejdes ud fra dette i alle hjørner af kommunen og i alle ledelseslag. 

Til slut: I sin kronik giver Thygesen udtryk for, at kommunalbestyrelsen langt tidligere skulle have vedtaget en topstyret struktur. Dette viser blot, at Thygesen ingen viden har om den store udfordring, som politikere og administration stod overfor i form at skulle bringe fem kommuner med en meget uensartet arbejdsform sammen. Venstre satsede i 2013 på en borgmesterkandidat helt uden politisk erfaring. Vi fik så en borgmester uden fornemmelse for kommunens historik og måske også uden lyst til at udfylde rollen som kommunens øverste politiske og administrative chef? 

 

  • fyens.dk

Mere om emnet

Se alle
7
Hans Jørgensen: En krigserklæring fra Christian Thygesen

Hans Jørgensen: En krigserklæring fra Christian Thygesen

Eks-borgmester: Politikere skal løse chefkrise i en fart

Eks-borgmester: Politikere skal løse chefkrise i en fart

7
Borgmester om nyt hierarki: - Tænk hvis vi havde gjort det noget før

Borgmester om nyt hierarki: - Tænk hvis vi havde gjort det noget før