Svanninge: Den tidligere provst i Middelfart provsti Erik Fondsbøl og hans hustru, Kirsten, har i flere omgange været præstepar i Grønland og levet et arbejds- og familieliv i nogle små samfund. Det har gjort et uudsletteligt indtryk, og det vil Erik Fonsbøl fortælle om i sit foredrag i Svanninge Præstegård onsdag 7. februar klokken 19.30 med titlen "Præstefamilie i Grønland".

  • Af: