KAPPENDRUP: Den vil faktisk ikke være større og bliver det formentlig heller ikke. Altså landsbyen Kappendrup.

Forleden anbefalede Økonomiudvalget et forslag til en lokalplan for den lille landsby, som i princippet ikke tillader en udvidelse i form at nye byggegrunde, men kun muligheden for enkelte huludfyldninger.

Det vil betyde omkring 10 udstykninger i de kommende år.

Og det er helt efter beboernes eget ønske.

Tilbage i 2005 var byens borgere samlet for at diskutere fremtiden og igen i marts i år, hvor der var borgermø- de i forbindelse med den offentlige høring om lokalplanen.

Positiv debat

Begge gange har et flertal af borgerne peget på, at der ikke er nogen grund til, at byen vokser sig større.

Det ønske ser nu ud til at blive efterkommet af Faaborg-Midtfyn Kommune, og glæder borgmester Bo Andersen (V), som roser hele arbejdet med lokalplanen.

- Det er sjældent, at et sådan arbejde har været så positivt. Det har været en god debat, og de reaktioner, der er kommet, har været positive. Selv om en enkelt har ønsket noget andet, siger Bo Andersen.

De enkelte nye boliger, som der trods alt vil være mulighed for, skal bygges, så stilen i landsbyen bibeholdes.

Det vil sige at husene skal opføres med saddeltag og proportioner, der svarer til det eksisterende byggeri.

Lokalplanen, der er den første af sin slags i Kappendrup, mangler nu kun at blive godkendt i kommunalbestyrelsen.
  • Fyens Stiftstidende