Dom i sag om ulovlig sø i Brobyværk falder først næste mandag

Brobyværk: Landmand Erik Larsen fra Brobyværk må vente en uge endnu, før han får besked på, om han bliver tvunget til at fjerne den sø, han ulovligt har lavet på sine engarealer ved Ølstedvej.

Han stod i formiddag tiltalt i Retten Svendborg for at have overtrådt naturbeskyttelsesloven ved at lave søen lige midt i et såkaldt paragraf 3-område, hvor der findes et værdifuldt blomsterliv, som skal beskyttes.

Han vidste ikke, at det var sådan et område, og desuden overså han, at han skulle søge kommunen om tilladelse, Han troede, at alt var i orden, da han fik tilsagn om tilskud fra NaturErhversstyrelsen.

Siden bad kommunen ham fjerne søen igen. Det påbud ankede han til Naturklagenvænet, som gav kommunen ret. Og da han stadig ikke fjernede søen, overdrog kommunen sagen til politiet, og derfor endte Erik Larsen i retten.

Men dommen bliver først afsagt næste mandag, den 11. januar klokken 13.

Erik Larsen håber, at sagen kan blive genoptaget til ny behandling i kommunen, fordi der siden er kommet liv i søen i form af frøer, padder og lignende. Derfor mener han, det bare vil gøre ondt værre, hvis søen skal fjernes igen.

Hvis han bliver dømt, risikerer han bødestraf og siden tvangsbøder, hvis han ikke fjerner søen inden en bestemt dato.

  • Af: