Koncernchef efter møde med plejefamilier: - Vi har naturligvis taget det til efterretning


Koncernchef efter møde med plejefamilier: - Vi har naturligvis taget det til efterretning

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Kommunen blev hårdt kritiseret under dialogmødet mellem politikere og plejefamilier i Faaborg-Midtfyn Kommune. Koncernchef for Opvækst og Læring Michael Gravesen kommer her med svar på nogle de mest debatterede emner på mødet.

Kommer det bag på dig, at der på mødet var meget kritik af kommunen?
Vi har naturligvis taget til efterretning, at der på dialogmødet blev givet udtryk for en frustration. Cirka 1/3 af vores plejefamilier var fremmødt, og ganske mange af dem tilkendegav frustration på baggrund af både konkrete situationer og af mere generel karakter. Det er mit indtryk, at der overordnet er et udmærket samarbejde mellem vores faglige medarbejdere og plejefamilierne. Et samarbejde, hvor man selvfølgelig taler om tingene. Derfor kommer det heller ikke bag på nogen af os, at de er utilfredse med den nuværende 10-15 år gamle aflønningsform. Derfor er der gennem et års tid i Faaborg-Midtfyn Kommune blevet udarbejdet forslag til en ny vederlagsmodel på baggrund af en arbejdsgruppe med nogle af plejefamilierne.
Det er dog et opmærksomhedspunkt, at en plejefamilie ikke har lønmodtagerforhold, hvor kommunen har ret til at tilrettelægge og fordele arbejdet i plejefamilien, herunder give pålæg om udførelse af bestemte dele i plejeopgaven i plejefamiliens almindelige familieliv eller at pålægge plejefamilien at påtage sig en ekstra opgave, som for eksempel at modtage et nyt barn i pleje. Den anbringende kommune og socialtilsynet har heller ikke ret til at tilrettelægge plejefamiliens arbejdstid.Et af de store emner på mødet var pensionsordning. Hvorfor får de ikke sådan en?
KL har udarbejdet standardkontrakter, som anvendes ved indgåelse af kontrakt mellem den anbringende kommune og plejefamilien. I kontrakten er der oftest ikke fastsat en pensionsordning. Der er indtil videre ikke indgået nogen kollektiv overenskomst for familieplejere på det kommunale område. Det blev i 1999 fastslået ved Arbejdsretten, at KL heller ikke har pligt til at indgå sådanne overenskomster med Socialpædagogernes Landsforbund.
Efter KL’s opfattelse er hele grundtanken med plejefamilien som anbringelsessted, at familien fastholdes som almindelig familie, der skaber nære, trygge og familiemæssige rammer for det anbragte barn. Hvis den anbringende kommune eller socialtilsynet skulle have instruktionsbeføjelse over for plejefamilien, ville en plejefamilie blive en lille kommunal anbringelsessatellit, hvor familiens ret til selv at bestemme over familiens eget liv, ville være styret af henholdsvis den anbringende kommunes og socialtilsynets indblanding. I forlængelse af dialogmødet er vi i gang med at undersøge, hvordan man evtentuelt gør i andre kommuner.


Et ønske fra plejefamiliernes side er flere fagfolk. Hvorfor har kommunen ikke fagfolk udefra til at vurdere, hvor meget plejeforældrene skal have i løn?
I KL standard kontrakten fastsættes det antal normalvederlag, som plejefamilien skal honoreres med for den konkrete plejeopgave. Antallet af plejevederlag fastsættes ud fra en faglig vurdering af omfanget af plejeopgaven med det konkrete barn. Ifølge nuværende standardkontrakt kan den anbringende kommune efter en konkret vurdering én gang årligt ændre på vederlaget til plejefamilien, alt efter hvor arbejdskrævende det anbragte barn skønnes at være. Ligeledes kan kontrakten opsiges med en måneds varsel. Ønsket fra arbejdsgruppen omkring ny vederlagsmodel er et tværfagligt visitationsudvalg. Det fremgår af den politiske behandling, at der netop lægges op til etableringen af et tværfagligt visitationsudvalg til at gennemgå fastlægge vederlagsniveauet for plejefamilierne i en ny vederlagsmodel med udgangspunkt i et gennemsnit for hele den forventede anbringelsesperiode. En plejefamilie kan have mellem 1 og 4 plejebørn. Med udgangspunkt i et gennemsnit på 1.6 plejebarn og et gennemsnit på 5.6 vederlag pr. barn betyder et samlet gennemsnitligt årligt vederlag på 453.949 kr. Dertil op til 112.800 kr. skattefrit til kost og logi. Derudover er der mulighed for, at plejemor/plejefar kan påtage sig ordinært arbejde vide siden af plejeopgaven i det omfang plejeopgaven tillader det – samt naturligvis at ægtefællen er tilknyttet det ordinær arbejdsmarked og ordinær lønindtægt.

Koncernchef efter møde med plejefamilier: - Vi har naturligvis taget det til efterretning

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce