• Arkæologer fra Øhavsmuseet går i disse uger markvandring på et stort areal på Horneland. Målet er at få et billede af, hvor menneskerne i Stenalderen holdt til, og hvordan de levede

Sensommersolen bager ned på de golde stub-marker ved Sønderhjørne på den sydligste spids af Horneland.

På marken med udsigt over mod Lyø går fire mænd og en kvinde med hver sin solhat på og kigger koncentreret ned i jorden og ligner nogen, der leder efter en tabt genstand.

De er på markvandring eller rekognoscering, som det også hedder.

Det betyder kort fortalt, at de systematisk går frem og tilbage på hver enkelt mark, kigger ned i jorden og bogstaveligt talt vender hver en sten for at undersøge, om der er fortidsminder imellem.

Undersøgelser for 1,5 milioner kroner

I disse uger er arkæologer fra Øhavsmuseet i gang med at gå systematisk hen over jorden på et areal på seks kvadratkilometer på Horneland. Her leder de efter sten og flint i overfladen, som kan give et billede af, hvor og hvordan menneskerne levede i stenalderen.

De har fået tilladelse til at lave undersøgelserne, fordi Energinet.dk skal grave højspændingskabler ned i jorden, og der derfor skal udgraves til kablerne.

Efter markvandringerne skal arkæologerne fortsætte med klassiske udgravninger i det område, hvor kablerne fysisk skal graves ned. Det er et tværsnit over Horneland fra Sønderhjørne og helt op til kommunegrænsen ved Højrup.

De samlede arkæologiske undersøgelser er budgetteret til 1,5 millioner kroner.

- Der er mange stendysser på Horneland, så vi ved positivt, at der har boet mange mennesker her i stenalderen. Faktisk er Horneland et af de steder, hvor der er flest stenalder-minder samlet på ét sted. Der bliver bare sjældent startet større byggerier her, så vi har ikke haft mulighed for at undersøge ret meget tidligere. Derfor er det en unik mulighed for os til at få mere viden om, hvordan de levede, hvor de boede og sådan noget, siger Nicolai Garhøj Larsen der er arkæolog ved Øhavsmuseet og leder af undersøgelserne.

Registreret på kort og gps

I fem uger skal han og kollegerne gå rundt på markerne og undersøge sten.

Hver gang en flintesten viser tegn på behandling, enten som et bearbejdet stenalderredskab eller som afslag (den del af en flintesten, der bliver slået af stenen for at lave redskaber) bliver den samlet op og undersøgt nærmere.

"Tissel", lyder det fra den ene ende af marken.

Arne Rasmussen har fundet en flinteøkse og skal have den registreret.

Pænt venter han, til kollegaen Tissel Lund-Jacobsen nærmer sig på sin række. Hun har ansvaret for kort og gps.

Hvert fund skal registreres. Afslagene bliver tegnet på kortet med et lille kryds, mens de mere spændende fund som øksen her bliver registreret med nøjagtig gps-koordinat og kommer i en lille pose med data på, hvor og hvornår den er fundet.

- Redskaberne er de mest interessante for os, men selv de her afslag siger en del om historien. Den anden dag fandt vi omkring 25 af dem på et areal på fem gange fem meter. Der er god grund til at tro, at vi fandt en boplads der, forklarer Tissel Lund-Jacobsen, der er historiker på Øhavsmuseet og i lære som arkæolog.

Første markvanding

De typiske arkæologiske undersøgelser foregår ved, at et hold arkæologer og andre historieinteresserede graver, hvor et byggeri skal ligge, inden det officielle byggeri går i gang. Her undersøger de, om der ligger fortidsminder i jorden og registrerer, hvad der bliver fundet hvor.

I det her tilfælde er der hverken gravemaskiner eller arkæologer, der bruger teskeer eller pensler. De går blot frem og tilbage og ser, hvad der ligger tilgængeligt på jorden. Det giver mening, fordi de leder efter fund fra stenalderen, og fordi de på denne måde kan undersøge et meget større område.

- Sten og flint forgår ikke. Så det kan sagtens ligge øverst i jorden uden at tage skade. Så vi kan finde værdifulde genstande ved at gå og kigge efter dem, og på denne måde kan vi få information om et meget større område, end hvis vi gravede på den klassiske måde, forklarer Nicolai Garhøj Larsen.

Det er første gang, Øhavsmuseet står for arkæologiske markvandringer og faktisk også første gang, det foregår i Faaborg-området. Og selv om de ikke er mere end godt halvvejs gennem processen, har de allerede fundet levn, der fortæller om fortiden.

- Vi har fundet nogle dyssetomter. Altså levn fra stendysser, som må være blevet fjernet. De ser lidt anderledes ud her, end hvad man tidligere har mødt, men vi sporer os ind på dem. Vi har også fundet flere økser, som var deres mest værdifulde redskab, og så en ny type værktøj, som ikke er fundet tidligere. Det skal vi have undersøgt nærmere, men det tyder på, at de, der boede her, enten har haft et andet behov eller var en anden stamme, end hvad der er undersøgt tidligere, siger Nicolai Garhøj Larsen, der glæder sig til at komme tilbage og undersøge fundene nærmere og kortlægge præcist, hvad der er fundet hvor.

Mere om emnet

Se alle

Bygherre skal betale

Undersøgelser for 1,5 milioner kroner

Horneland var stenalderens metropol